200 ასანა

სალამბა შირშასანა I (4*)

1 ნოემბერი, 2010© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია