200 ასანა

სალამბა სარვანგასანა I (2*)

12 დეკემბერი, 2010


ნინო იაშვილი


© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია