ლექცია I — ჰათჰა იოგა. ისტორია და სახეობები. ნაწილი I
© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია