გიორგი ბერძენიშვილის იოგა ანატომიის სემინარი



გიორგი ბერძენიშვილი



© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია