29 აპრილი - ერთდღიანი ტური ბატეთის ტბაზე
© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია