ანატომია

რატომ არ არის მოუქნელობა ზოგიერთი პოზის დამაბრკოლებელი მიზეზი?

7 სექტემბერი, 2017


ელისაბედ ანდგულაძე© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია