200 ასანა

ვირაბჰადრასანა I (3*)

1 თებერვალი, 2018© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია