200 ასანა

ვირაბჰადრასანა II (1*)

10 აპრილი, 2012© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია