იოგა-ტური რომი, იტალია
© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია