იოგას სახლი
დარეგისტრირდით თქვენი მეგობრის სახელით და მიუთითეთ მისი მობილურის ნომერი! შეარჩიეთ პაკეტი და გადაიხადეთ ბარათით! მეგობარი შეტყობინებას მიიღებს სმს-ის სახით! ...
იოგას სახლი
გთავაზობთ აშთანგა ვინიასა იოგას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო განვითარებული და გავცელებული მეთოდია. ჩვენი სტუდია ერთადერთია საქართველოში, ვისაც აქვს კავშირი აშთანგა იოგას მასწავლებლების ცოცხალ ხაზთან და შესაბამისად უფლებამოსილება, შევთავაზოთ იოგას ეს ფორმა საქართველოში. აშთანგა იოგაში არის სწავლებ...

© 2016 იოგას ფედერაცია