იოგა ჟურნალი

თანამშრომლობა
იოგას ინტერნეტ-ჟურნალისთვის (yoga.ge) ვეძებთ თანამშრომლობას იოგათი დაინტერესებულ პირებთან, რომლებსაც შეუძლიათ საშუალო სირთულის სტატიების თარგმნა ინგლისურიდან ქართულ ენაზე. თუ თქვენთვის საინტერესოა ეს სფერო, განსაკუთრებით, მისი პრაქტიკული მხარე, მოგვწერეთ!

© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია