იოგას სახლი
• იოგას-სახლი პირველი იოგას ცენტრია საქართველოში (2009)• ერთადერთი ცენტრი საქართველოში, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო იოგას ფედერაციის და ალიანსის მიერ. • წამყვან ინსტრუქტორი - გიორგი ბერძენიშვილი: 12 წლიანი ინსტრუქტორობის გამოცდილება. აშთანგა იოგა მსოფლიოში აღიარებული ოსტატებისგან შეისწავლა.• ჩვენი მიდგომა გამოირჩევა იმით, რომ გარანტირებული ხართ სწორი ახსნით, როგორც ტექნიკური, ისე ანატომიური თვალსაზრისით, რადგან ჯგუფები დაკომპლექტებულია იმგვარად, რომ ინსტრუქტორის ყურადღება ყოველთვის საკმარისია და შესაბამისი ჯგუფში არსებული პრაქტიკოსების რაოდენობისთვის.• ჩვენი მიდგომა არ ეფუძნება ზედაპირულ ნიშნებს, როგორიცაა: ინსტრუქტორის ბუნებრივი მონაცემები, ინსტრუქტორთა კულტურული წარმომავლობა და ა.შ.ჩვენი მიდგომა ეფუძნება იოგას ცოდნას!

© 2016 იოგას ფედერაცია