პრაქტიკა
§ ხშირი შეკითხვაა, რა უნდა გვეცვას იოგას გაკვეთილზე. § საერთოდ, რაც უფრო ნაკლები გვაცვია, მით უფრო კომფორტულია იოგას ვარჯიში. § მთავარია თქვენ გრძნობდეთ კარგად თავს. § საერთოდ, ამ კატალოგში მამაკაცებისთვის ბევრი არაფერი გაუმეტებიათ. :) § ერთ-ერთი ყ...

© 2016 იოგას ფედერაცია