იცან თავი შენი!
Facebook Group · 314 members
Join Group
„იცან თავი შენი!“ — ეს აბსოლუტური მცნება გულისხმობს ჭეშმარიტის შემეცნებას ადამიანში — თვით არსების, ვითარცა გონის, შემეცნებას.
 

იოგა ჟურნალი


© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია