40%-იანი ფასდაკლება — აქცია ახალი წევრებისთვის ვაკის ფილიალში! (2018-11-26 მდე)
დარჩა — 4 აბონემენტი

Персональный Инструктор

კერძო გაკვეთილის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ მასწავლებლის მთელი ყურადღება თქვენზეა კონცენტრირებული და გაკვეთილის წარმართვის ფორმატი ინდივიდზეა მორგებული. გაკვეთილის დროის და ადგილის შეთანხმება შესაძლებელს ხდის პრაქტიკის მორგებას თქვენი ცხოვრების წესზე. აგრეთვე შესაძლებელია კერძო ჯგუფის შექმნა. ტარიფის დადგენა ხდება ინდივიდუალურად.
ინფორმაცია: 555 11 52 88
© 2016 ФЕДЕРАЦИЯ ЙОГИ ГРУЗИИ