სხეულის მასის ინდექსი

თქვენი სხეულის მასის ინდექსი:
ეს ნიშნავს, რომ:
16-ზე ნაკლები მეტისმეტი სიგამხდრე
16-დან 18.5-მდე სიგამხდრე
18.5-დან 25-მდე ნორმალური წონა
25-დან 30-მდე ზედმეტი წონა
30-ზე მეტი სიმსუქნე

© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია