პერსონალური გაკვეთილი


შაბათი, 05 დეკემბერი
09:00 - 10:00
ვაკის ფილიალი

20


ნინო მეტრეველი10:00 - 11:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
11:00 - 12:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
15:00 - 16:00
ვაკის ფილიალი

25


ელენე ნაჭყებიაშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
16:00 - 17:00
დიდუბის ფილიალი

30


ნინო გიგუაშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
17:00 - 18:00
დიდუბის ფილიალი

30


ელენე ნაჭყებიაშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
17:00 - 18:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
კვირა, 06 დეკემბერი
11:00 - 12:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
12.00 - 13:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
12:00 - 13:00
გლდანის ფილიალი

20


თათია ნოზაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
ორშაბათი, 07 დეკემბერი
08:00 - 09:00
ვაკის ფილიალი

20


ნინო მეტრეველიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
08:00 - 09:00
დიდუბის ფილიალი

30


ანა ნანუაშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
11:00 - 12:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
12:00 - 13:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
13:00 - 14:00
დიდუბის ფილიალი

30


ნინო გიგუაშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
15.00 - 16:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
16.00 - 17:00
დიდუბის ფილიალი

50


გიორგი ბერძენიშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
16:00 - 17:00
გლდანის ფილიალი

20


თათია ნოზაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
ვაკის ფილიალი

25


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ გამყრელიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
21:00 - 22:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
სამშაბათი, 08 დეკემბერი
08:00 - 09:00
ვაკის ფილიალი

25


ნინო ბარბაქაძე08:00 - 09:00
დიდუბის ფილიალი

25


ანა ნანუაშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
08:30 - 09:30
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ გამყრელიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
10:00 - 11:00
ონლაინ

20


იზა ვაშაკიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
11:00 - 12:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
12:00 - 13:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
15.00 - 16:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
16.00 - 17:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
16:00 - 17:00
გლდანის ფილიალი

20


თათია ნოზაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
17.00 - 18:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
17:00 - 18:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
დიდუბის ფილიალი

30


იზა ვაშაკიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
20:00 - 21:00
ვაკის ფილიალი

25


ელენე ნაჭყებიაშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
ოთხშაბათი, 09 დეკემბერი
08:00 - 09:00
დიდუბის ფილიალი

30


ანა ნანუაშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
11:00 - 12:00
გლდანის ფილიალი

20


თათია ნოზაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
11:00 - 12:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
11:00 - 12:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
12:00 - 13:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
15.00 - 16:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
16.00 - 17:00
დიდუბის ფილიალი

50


გიორგი ბერძენიშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ გამყრელიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
ვაკის ფილიალი

25


ელენე ნაჭყებიაშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
21:00 - 22:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
ხუთშაბათი, 10 დეკემბერი
08:00 - 09:00
ვაკის ფილიალი

25


ნინო ბარბაქაძე08:00 - 09:00
დიდუბის ფილიალი

25


ანა ნანუაშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
08:30 - 09:30
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ გამყრელიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
10:00 - 11:00
ონლაინ

20


იზა ვაშაკიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
11:00 - 12:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
12:00 - 13:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
13:00 - 14:00
დიდუბის ფილიალი

30


ნინო გიგუაშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
15.00 - 16:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
16.00 - 17:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
17.00 - 18:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
დიდუბის ფილიალი

30


იზა ვაშაკიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
20:00 - 21:00
ვაკის ფილიალი

25


ელენე ნაჭყებიაშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
პარასკევი, 11 დეკემბერი
08:00 - 09:00
დიდუბის ფილიალი

30


ანა ნანუაშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
11:00 - 12:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
12.00 - 13:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
15.00 - 16:00
დიდუბის ფილიალი

30


ვერა სხირტლაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
16.00 - 17:00
დიდუბის ფილიალი

50


გიორგი ბერძენიშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
16:00 - 17:00
გლდანის ფილიალი

20


თათია ნოზაძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
17.00 - 18:00
დიდუბის ფილიალი

50


გიორგი ბერძენიშვილიშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
17:00 - 18:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
17:00 - 18:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ გამყრელიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
ვაკის ფილიალი

25


ელენე ნაჭყებიაშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
18:00 - 19:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია
21:00 - 22:00
ვაკის ფილიალი

20


მარიამ დოლიძეშეძენისთვის გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია