იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების 200 საათიანი კურსი


კურსის რეზერვაცია

დარჩა 4 ადგილი (15)!!!

საქართველოს იოგას ფედერაცია იწყებს ინსტრუქტორთა მომზადების მეორე 200 საათიან კურსს.

კურსი მოიცავს იოგას ინსტრუქტრისთვის სავალებულო კომპეტენციის ბაზისს და აერთიანებს 12 დისციპლინას:

მასალები ტექსტისა (წიგნები) და ვიდეო - ქართულ ენაზე (იოგა-მალა, იოგა-ანატომია, იოგა-სუტრა, ჰათჰაიოგაპრადიპიკა და სხვა სალექციო მასალა)

ტექნიკა,
პრაქტიკა

ანატომია &
ფიზიოლოგია

იოგა
ჰუმანიტარულები

პროფესიული
უნარები

ასანა

 • ფეხდგომელა პოზები
 • აშთანგა იოგას პირველი სერია
 • აშთანგა იოგას მეორე სერია
 • ასისტირება - მეორე სერია
 • სუკჰასანა, პირველი სერია და თავზე დგომა
 • ხელებზე დგომები
 • ძალის განვითარება
 • პრანაიამა

 • პრანაიამას ცნება (პრანა, როგორც სიცოცხლე-შემეცნება-ნებელობა, პრანა -იდეალობის დარეალობის ერთიანობა, პრანას სხეობები)
 • პრაქტიკა, ჩაკრები და არხები
 • პრანაიამას მიმართება ასანებთან
 • ტაი-ჩი
 • სუნთქვის კონტროლი ( 1 სუნთქვის კონტროლი ძველ წყაროებში 2 სუნთქვის კონტროლი, როგორც ცოდვების გამოსყიდვისა და განწმენდის საშუალება 3 მარტივი პრანაიამა 4 სუნთქვის კონტროლი „თანხლებით“ და „თანხლების გარეშე“ 5 პრანაიამა გათავისუფლებისთვის 5 პრანაიამა მანტრას გამეორებასთან ერთად)
 • მედიტაცია

  • Mindfulness მედიტაცია
  • შავასანა

  ანატომია

  • იოგა-ანატომიის შესავალი
  • სუნთქვის ანატომია (იოგას გაკვეთილი უჯრედისგან, სუნთქვა, როგორც მოძრაობა ორ ღრუში)
  • სუნთქვის ანატომია - მეორე გაკვეთილი(1. დიაფრაგმის მიმაგრება 2. დიაფრაგმალური სუნთქვის სახეობები 3. დიაფრაგმის მოძრაობა 4. სუნთქვის ქიმია 5. დამხმარე კუნთები 6. ვოკალური და მენჯის დიაფრაგმა 7. ბანდჰები და წნევის ზონები)
  • ხერხემლის ანატომია (ფილოგენეზი და ონტოგენეზი)

  ფიზიოლოგია

 • რატომ გვტკივა კუნთები ვარჯიშის შემდგომ?!
 • როგორ ვსუქდებით - კვების ფიზიოლოგია?!(მაკროელემენტები და მათი პროცესები)
 • ბიომექანიკა

  • ძვალ-სახსართა სისტემა (1. სხეულის სისტემის დინამიკური ბალანსი 2. საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა 3. ძვალ-სახსართა სისტემის ქსოვილები: ძვლები და იოგები 4. სახსრები: სინოვიალური სახსრები 5. ბალანსირებული სასახსრე სივრცე 6. სახსრის მოქმედება)
  • ძვალ-სახსართა სისტემა 2 (1. რა უნდა ვიცოდეთ უსაფრთხო პრაქტიკისთვის სახსრების მოქმედებების შესაძლებლობების შესახებ 2. რვა ძირითადი სახსარი 3. იოგა-ანატომიის მნიშვნელობა ძვალ-სახსართა სისტემის მკურნალობისთვის 4. მინიმალური და აუცილებელი ცოდნა, რაც ყველა ინსტრუქტორმა უნდა იცოდეს.)
  • კუნთოვანი სისტემა 1 სისტემა (1. აგებულება და სახეები 2. 3 სახის კონტრაქცია 3. გაჭიმვა vs დაგრძელება 4. აგონისტ-ანტაგონისტ წყვლი)
  • კუნთოვანი სისტემა 1 სისტემა ( 5. სინერგია 6. ღრმა და ზედაპირული კუნთები 7. კინეტიკური ჯაჭვი 8. ტონუსი და მგრძნობელობა 9. ძალა და მოქნილობა)
  • ასანების ლაბორატორიაში (1. ძირითადი და მეორადი ეფექტები. 2. სტატიკა და დინამიკა. 3. ტოტალობა და აგრეგატი. 4 პროცესი და რეზულტატი. 5 კატეგორიები. 6 კითხვები ანალიზისთვის)
  • ფეხდგომელა ასანების ბიომექანიკა (ტადასანა, უტკატასანა, უტტანასანა, უტტჰიტა ჰასტა პადანგუშთჰასანა)

  ისტორია

  • იოგას ისტორიის რეზიუმე
  • იოგა ვედური ეპოქის წყაროებში
  • შრამანები
  • ადრეული უპანიშადები
  • იოგას მოძღვრება მაჰაბჰარატაში, ბჰაგავად-გიტას ჩათვლით
  • პატანჯალა-იოგა-შასტრა
  • იოგაჩარა ბუდიზმი
  • ტანტრა
  • ჰათჰაიოგა
  • თანამედროვე იოგა

  ეთიკა

  • იამა და ნიამას პრინციპები (1. მორალის წყარო 2. აჰიმსა - ზიანის პრინციპი 3. იოგური მორალი: უტილიტარიზმი თუ იმპერატივი? 4. საკრალური და სეკულარული 5. კრია-იოგა, როგორ მორალური ძრავი)
  • იოგა-ნიამას პოლიტიკური, სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები
  • იოგასუტრა 1.33 - მედიტაცია, როგორც ცხოვრების გზა

  ფილოსოფია

  • რა არის იოგას ცნება
  • იოგა-სუტრა ვივეკანანდა - შესავალი (აბსოლუტი, შემეცნების ზღვარი, უსარულო)
  • ეთიკის წყარო - ემპირია და ფილოსოფია (დისკუსია)
  • იოგა-სუტრა - თავი პირველი (ცნობიერების დონეები, ცნების წარმოშობა, გუნები, სამსკარები)
  • სამადჰი (1 სამადჰი ტექსტებში, რომელთაც ვედანტას გავლენა აქვთ 2 სამადჰი ტანტრულ ტექსტებში 3 სამადჰი, როგორც წინა პრაქტიკების დროში გახანგრძლივება 4 სამადჰი, როგორც სიკვდილისმაგვარი ტრანსი 5 განზავება (ლაია) და შინაგანი ხმა (ნადა))
  • ბჰაგავად-გიტა 1,2 თავი

  მეთოდოლოგია

  • მაისორის სტილი
  • სწავლების ინდივიდუალური მეთოდოლოგია (1. მოსწავლესთან კომუნიკაცია 2. ინდივიდუალური სტრატეგია 3. ვერბალური ისნტრუქტაჟი და ფიზიკური დახმარება 4. თეორიის და პრაქტიკის მიწოდების პროპორცია)
  • თანმიმდევრობის შერჩევა და დამახსოვრება
  • ასისტირება ფეხდგომელა პოზებში
  • ასისტირება მეორე სერია (ბჰარადვაჯასანამდე)
  • ასისტირება მეორე სერია (ვრიშჩიკასანამდე)
  • პედაგოგიკა, როგორც აღზრდა (დისციპლინა და ინდივიდუალიზმი)
  • ხელებზე დგომების მეთოდი და ასისტირება

  განვითარება

  • განხილვა კინოფილმის (ვის აკუთვნის იოგა?!) თანამედროვე იოგას ბაზარი

  პრაქტიკუმი

  კურსის ავტორი და ხელმძღვანელი - გიორგი ბერძენიშვილი

  იოგას საერთაშორისო ფედერაციის და საერთაშორისო იოგა ალიანსის წევრი.
  • იოგათი 14 წლის ასაკიდან დაინტერესდა.
  • იმოგზაურა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, სადაც წამყვანი მასწავლებლებისგან მიიღო განათლება იოგას მოძღვრების შესახებ. გამორჩეული მასწავლებლები: მანჯუ პატაბჰი ჯოისი და დევიდ სვენსონი
  • 2006-დან მოყოლებელი თავის ცოდნას უზიარებს საქართველოში.
  • 2009 წელს გახდა საქართველოს იოგას ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პრეზიდენტი.
  • 2010 წელს დააფუძნა საქართველოში იოგას პირველი ცენტრი - „იოგას სახლი“, რომელსაც დღეს რამდენიმე ფილიალი აქვს.
  • ამზადებს ინსტრუქტორებს, რომლებიც მუშაობენ როგორც „იოგას სახლში“, ისე საქართველოში არსებულ სხვა ცენტრებში.
  • 2020 წელს დაიწყო ინსტრუქტორების ერთიანი მომზადების ახალი კურსი, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტთან და მოიცავს 12 დისციპლინას: ასანა, პრანაიამა, მედიტაცია, ანატომია, ფიზიოლოგია, ბიომექანიკა, ისტორია, ეთიკა, ფილოსოფია, მეთოდოლოგია.
  • თარგმანების ავტორი: იოგასუტრა, ჰათჰაიოგაპრადიპიკა, იოგა-მალა, იოგა-ანატომია.

  დაწყების თარიღი 20 სექტემბერი.

  კურსის ხანრძლივობა 8 კვირა. მონაწილეთა რაოდენობა - 15 (მიიღება მხოლოდ პირველი 15 დარეგისტრირებული).

  კურსის ხელმძღვანელი - გიორგი ბერძენიშვილი

  გაიცემა საქართველოს იოგას ფედერაციის სერტიფიკატი

  სრული კურსის ღირებულება -  1680 ლარი
   
  წინასწარი რეზერვაციიის შემთხვევაში:
  1 სექტემბრამდე: 1530 ლარი
  20 სექტემბრამდე - 1680 ლარი
   
  გადახდა 3 ნაწილად:
  I ნაწილი - 1 სექტემბრამდე
  II ნაწილი - 10 ოქტომბრამდე
  III ნაწილი - 10 ნოემბრამდე
   
    
  კურსის ნაწილი გავლა შესაძლებელია ონლაინ, ან გაცდენის შემთხვევაში ჩანაწერის ყურება.
   
  განრიგი:
  1. ორშ, ოთხ, პარ: 21:00 დან 22:30 მდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა - (75 საათი)
  2. სამშ, ხუთშ - 19:00 დან 22:00 მდე
  3. შაბათ-კვირა 14:00 დან 17:00 მდე (60 საათი)
  4. პრაქტიკა/ასისტენტობა არჩევით 30 საათი
  5. დამოუკიდებელი სამუშაო 35 საათი
   

  კურსის რეზერვაცია

  უკვე დარეგისტრირდნენ

  lela pochkhua
  ნანკა ზურაბაშვილი
  მამუკა გაბაიძე
  ვერონიკა სანამიან
  თამუნა ჭაღიაშვილი
  მაჭავარიანი თამარი
  Mariam Khulelidze
  ნანუ მაცაბერიძე
  Shine
  მარიამი მინაძე
  დეა უგრეხელიძე

  გამოხმაურება

  ანასტასია მჟავია საქართფველოს იოგას ფედერაციის შესახებ დიდი ხანია ვიცი. რამდენიმე წლის წინ ვნახე,რომ ინსტრუქორების მომზადების კურსი ჩატარდა. რამდენიმე კვირის წინ აღმოვაჩინე,რომ ახალი კურსი შედგა და მიუხედავად დატვირთული გრაფიკისა გადავწყვიტე გამევლო. ჩვენი ინსტრუქტორი და მასწავლებელი გიორგი უმაღლეს დონეზე გვაწვდის მასალას, გვიხსნის ასანებს და დეტალურ ინფორმაციას გვაძლევს.ის მისტიკა და ამოუცნობი რამ,რაც იოგას თავს ახვევია ნათელი ხდება გიორგის კურსის თეორიული ნაწილით. დამოუკიდებელ პრაქტიკოსი ვარ,მაგრამ ზოგჯერ ვერ ვხვდები ასანის სიზუსტეს. იოგას სახლში ჩემს შეკითხვებს დაუსმელად გაეცა პასუხები. კომპეტენტური მასწავლებლის დახმარებით უფრო მარტივად შემიძლია მივაღწიო მიზანს. მეგობრული გარემო, რომელიც სტუდიაშია,ყოველთვის კარგ განწყობას ქმნის. უნდა აღვნიშნო ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული სტუდენტისადმი.
  ნინო ბარბაკაძე თითქმის 2 წელი ველოდებოდი იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსში მონაწილეობის მიღების შესაძლებობას. ბედნიერი ვარ, რომ გავხდი პროგრამის მონაწილე. ამ შესაძლებლობისთვის დიდი მადლობა იოგას სახლს და გიორგი ბერძენიშვილს.გიორგისგან და იოგასგან მხოლოდ საინტერესოს და სასარგებლოს ველოდები, მაგრამ კურსის შინაარსმა გადააჭარბა სასიამოვნო მოლოდინს. ეს არის ძალიან გონივრულად, თანმიმდევრულად, პროფესიონალურად და რაც მთავარია სტუდენტისთვის გასაგებად და საინტერესოდ შედგენილი პროგრამა.ყოველი ლექციის შემდეგ ხდება უკეთესი გააზრება იოგას არსის, თითოეული ასანის და საკუთარი თავის, მეტი ენერგია და სურვილი უფრო მეტის შესაცნობად, მეტი უნარი საკუთარი თავის და სხვების განვითარების ხელშეწყობისთვის. ,,იოგას სახლი" ნამდვილად მოიცავს თავის თავში სახლის და შინაურული გარემოს შინაარსს. არასტრესული გარემო, პროფესიონალი მენტორი და საინტერესო, ერუდირებული და მეგობრული კურსელების გარემოცვა
  მარიამ გამყრელიძე ცხოვრებაში არის რაღაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი "წერტილები", რომელიც Შემდეგ სხივის სათავედ გადაიქცევა და თავისი მასშტაბურობით მთელს ცხოვრებას გასდევს.. მგონია ასეთი მნიშვნელოვანი "წერტილია" იოგას ინსტრუქტორთა კურსის დაწყება.. ეს კურსი ასეთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს უმეტესად იმის წყალობით, რომ ძალიან კომპლექსურია და თითქმის არ რჩება არც ერთი დეტალი, რომელსაც არ Შეეხება, ეს კომპლექსურობა კი სწორედ Შესაძლებლობების სრულქმნის საწინდარია.. ამ ადგილას, კიდევ ერთხელ აღმოვაჩინე ის, რაც ისედაც მჯეროდა და ვიცოდი, მაგრამ ამ კურსის Შემდეგ უკვე მყარად დარწმუნებული ვარ💙 მიყვარს ყველა ადამიანი, რომელიც ამ კურსს ქმნის და თუ თავიდან Ჩემი მოტივაცია იოგის საფუძვლიანი ათვისება იყო პირადი მოტივებისთვის, ახლა სურვილიც კი გამიჩნდა ეს უზღვავი პოზიტივი სხვა ხალხსაც გავუზიარო😇 იოგას მთავარი წესია "არასოდეს გაჩერდე იქ, სადაც სუნთქვა არ Შეგიძლია", „იოგას სახლი“ კი ის ადგილია, სადაც სუნთქვაში მუდამ ხელს გიწყობენ, პირდაპირი და გადატანითი მნისვნელობით ❤🧡💛💚💙 თქვენს თავს უკეთეს საჩუქარს ნამდვილად ვერ გაუკეთებთ 💙
  ნინო გიგუაშვილი არ შეიძლება იოგაზე დადიოდე და ვერ ხედავდე განსხვავებას იოგამდელ და იოგას შემდეგ ცხოვრებას შორის. ჩემს შემთხვევაშიც გარდამტეხი აღმოჩნდა 1 წლის წინ "იოგას სახლის" შეღებული კარი... ესაა ადგილი განვითარებისთვის, ინსპირაციისთვის, დაუვიწყარი მოგზაურობისთვის შენს ფიზიკურ თუ სულიერ სამყაროში და უბრალოდ კარგად ყოფნისთვის. "იოგას სახლის"მიერ გამოცხადებული იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსი გიორგი ბერძენიშვილის ავტორობით, უნიკალურია თავისი არსით კომპლექსურობით და მრავალმხრივობით არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ თამამად ვიტყვი რომ გლობალურადაც, რამდენადაც ფიზიკური დატვირტვასთან ერთად მოიცავს ფილოსოფიას, ეთიკას,ანატომიას, სუნთქვის ხელოვნებას, კვების საკითხებს, ყველაფერს რაც საბოლოოდ იოგას აქცევს ცნობიერების მართვის მეთოდად, პროცესად რომელიც თავადაა მიზანი. აქ შექმნილი მეგობრული და პროფესიონალური გარემო, ინდივიდუალური მიდგომა და ძალისხმევა თავის გზას პოულობს და გაორმაგებული ენერგიით უბრუნდება მაძიებელს, დიახ, იოგა პირველ რიგში მაძიებლებისთვისაა, იმ ადამიანებისთვის ვისაც სურთ "თავად გახდნენ ცვლილება, რომლის დანახვაც სურთ სამყაროში"
  ვერა სხირტლაძე 💫თითქმის ბავშვობიდან ძალიან მაინტერესებდა იოგა, როგორც ცხოვრების სტილი, ყველა ასპექტით... ვოცნებობდი რომ როდისმე მეც იოგი გავხდები. ამ ზაფხულს სრულიად მოულოდნელად მოვხვდი პირდაპირ ინტრუქტორების მომზადების კურსზე, გიორგი ბერძენიშვილთან, და ვარ ეხლა ძალიან ბედნიერი და მოხარული, რომ ასე მოხდა! 💖 თავიდან მეშინოდა, რომ გამოუცდელი ვარ და ჩემთვის იოგა უცხო სამყაროა, მაგრამ ეხლა კურსის შუაში ვართ და დავრწმუნდი, რომ სწორე არჩევანი გავაკეთე. ზუსტად დამწყებისთვის საუკეთესოა ეს კურსი, რადგან დაწვრილებით ვარჩევთ , როგორ სწორედ და ეფექტურად შევასრულოთ ასანები, რომ სასხრები არ დავაზიანოთ და მაქსიმალური სარგებლობა მივიღოთ ვარჯიშის დროს. ძალიან საინტერესო სუნთქვის პრაქტიკა, იოგას ეტიკა და მედიტაციაც.მგონი ზუსტად ასე უნდა დაიწყოს ადამიანმა იოგას შესწავლა,, რადგან ასე უფრო გააზრებულად და სწორედ მიუდგება პრაქტიკასაც. 1 თვეში გავძლიერდი, ენერგია მომემატა და მგონი უფრო მშვიდი გავხდი🧘‍♂️. საოცარი ჯგუპელები მყავს💗🤸‍♀️ და საუკეთესო მასწავლებელი, მცოდნე, პროფესიონალი , კარგი იუმორით 😎🧘‍♂️ ბედნიერი ვარ, რომ მოვხვდი იოგას სახლში, ნამდვილად თბილ , მეგობრულ და საოცარ გარემოში , აქ მოსვლა ყოველთვის მიხარია 💓🙏💓

  © 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია