კურსი გაიარა 157 -მა ადამიანმა

კურსის რეზერვაცია

-10% წინასწარი რეგისტრაციისას

დარჩა 6 ადგილი

შემოდგომის კურსი 2024

21 სექტემბერი - 22 დეკემბერი

იოგას 3 თვიანი სრული კურსი (TTC 200 Hours)

'იოგას აკადემია' არის ერთადერთი ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ამზადებს იოგას ინსტრუქტორებს თანამედროვე იოგა-ანატომიის და ტრადიციული სწავლების საფუძვლების მიხედვით, შესაბამისი ლიტერატურით ქართულ ენაზე, თეორიული და პრაქტიკული განხორციელებისთვის.

ინფორმაციისთვის, საქართველოში მოქმედი ინსტრუქტორების დიდ უმრავლესობას გავლილი აქვს სწორედ ეს კურსი (TTC200) (თუმცა, არსებობს შემდეგი საფეხურებიც TTC300 და TTC500).

ჩვენ მიერ სერტიფიცირებული ინსტრუქტორები წარმატებით ხსნიან სტუდიებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, საქმდებიან ფიტნეს და სხვა ცენტრებში, რითაც ხელს ვუწყობთ იოგას პოპულარიზაციას მეცნიერულ საწყისებზე დაფუძნებული ცოდნის ბაზით.

იოგა ძველი ინდური რელიგიურ-ფილოსოფიური მოძღვრებაა, თუმცა, თანამედროვე საზოგადოებაში ეს ტერმინი ტანვარჯიშის ეკვივალენტად დამკვიდრდა. ჩვენი კურსი აერთიანებს ორივეს: ერთი მხრივ განათლებას ტრადიციული იოგას მიმართულებით, იქნება ეს იოგას ისტორია, ფილოსოფია, ეთიკა, თუ სულიერი პრაქტიკები, რასაც გადმოვცემთ აკადემიური და კრიტიკული ფორმატით და მეორე მხრივ თანამედროვე იოგასთვის აუცილებელ ანატომიას, ფიზიოლოგიას და ბიომექანიკას.

იოგა ტრადიციულად მრავალწახნაგოვანი სისტემაა; ეს კურსი არ არის განკუთვნილი მხოლოდ მათთვის, ვინც პროფესიულად არის დაინტერესებული იოგათი, არამედ შეუძლია გაიაროს ნებისმიერმა ადამიანმა თვითგანვითარების მიზნით - ეს კურსი იქნება თქვენი გზამკვლევი იოგას ათვისების გზაზე!

კურსი შედგება თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობებისგან:

თეორიული კურსი შედგება ორი მოდულისგან:

ტრადიციული და თანამედროვე იოგა (იოგა ანატომია) - სემინარები

პრაქტიკული მიმართულებით ვისწავლით იოგას თანამედროვე სახეობას აშთანგა-ვინიასა-იოგას, რომელიც დაფუძნებულია ტრადიციული იოგას სწავლებაზე და მიიჩნევა დღესდღეობით ყველაზე გავრცელებულ ფორმად მთელს მსოფლიოში.

კურსის ხანგრძლივობა არის 3 თვე.

შესაბამისი ტექსტუალური მასალა მოწოდებული იქნება ქართულ ენაზე.

განრიგი: შაბათ-კვირა 13:00 დან 18:00 მდე (პრაქტიკის და სემინარების დღე - გიორგი ბერძენიშვილი); კვირის დანარჩენ დღეები მხოლოდ პრაქტიკა არჩევითი განრიგით: დილა, შუადღე, ან საღამო კვირაში 2-3ჯერ (ინსტრუქტორი არჩევით)

ღირებულება 2000 ლარი.

1. წინასწარი რეგისტრაციის შემთხვევაში არის -10% 1800 ლარი (2000 ნაცვლად). ამ შემთხვევაში ხდება თანხის ნაწილის წინასწარი გადახდა - 300 ლარი (დაბრუნების გარეშე).

2. სექტემბერში რეგისტრაციის შემთხვევაში ღირებულება იქნება 2000 ლარი (რეზერვაციის თანხის დაბრუნება 10 სექტემბრამდე გაუქმების შემთხვევაში.)

3. რეგისტრაციის ბოლო ვადა - 20 თებერვალი ან ჯგუფის შევსებამდე

4. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად 3-4 ნაწილად

ტექნიკა,
პრაქტიკა

ანატომია & ფიზიოლოგია

იოგა ჰუმანიტარულები

პროფესიული უნარები

მზის მისალმება

ფეხდგომელა პოზები

მჯდომელა პოზები

უკანზნექები

თავდაყირა პოზები

დამასრულებელი პოზები

სუნთქვითი ვარჯიშები

მედიტაცია

მანტრა

ასისტირება

1. სუნთქვა

2. ხერხემალი

3. სახსრები

4. კუნთები

5. ნერვული სისტემა

6. ფეხდგომელა პოზები

7. მჯდომელა პოზები

8. ხელდგომელა პოზები

9. სუპინური და პრონული პოზები

9. სუპინური და პრონული პოზები 10. ჩამუხლული პოზები

1. იოგას ისტორია

2. იოგას ცნება

3. ეთიკა

4. ასანები (პოზები)

5. პრანაიამა (სუნთქვის კონტროლი)

6. ჩაკრები და კუნდალინი

7. მუდრები

8. მანტრა

9. კონცენტრაცია და მედიტაცია

10. სამადჰი და გათავისუფლება

მეთოდოლოგია

 • მაისორის სტილი
 • სწავლების ინდივიდუალური მეთოდოლოგია (1. მოსწავლესთან კომუნიკაცია 2. ინდივიდუალური სტრატეგია 3. ვერბალური ისნტრუქტაჟი და ფიზიკური დახმარება 4. თეორიის და პრაქტიკის მიწოდების პროპორცია)
 • თანმიმდევრობის შერჩევა და დამახსოვრება
 • ასისტირება ფეხდგომელა პოზებში
 • ასისტირება მეორე სერია (ბჰარადვაჯასანამდე)
 • ასისტირება მეორე სერია (ვრიშჩიკასანამდე)
 • პედაგოგიკა, როგორც აღზრდა (დისციპლინა და ინდივიდუალიზმი)
 • ხელებზე დგომების მეთოდი და ასისტირება
 • იოგას დონეები

კურსის ავტორი და ხელმძღვანელი - გიორგი ბერძენიშვილი

 • იოგათი 14 წლის ასაკიდან დაინტერესდა.
 • იმოგზაურა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, სადაც წამყვანი მასწავლებლებისგან მიიღო განათლება იოგას მოძღვრების შესახებ. გამორჩეული მასწავლებლები: მანჯუ პატაბჰი ჯოისი და დევიდ სვენსონი
 • 2006-დან მოყოლებელი თავის ცოდნას უზიარებს საქართველოში.
 • 2009 წელს გახდა საქართველოს იოგას ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პრეზიდენტი.
 • 2010 წელს დააფუძნა საქართველოში იოგას პირველი ცენტრი - „იოგას სახლი“, რომელსაც დღეს რამდენიმე ფილიალი აქვს.
 • ამზადებს ინსტრუქტორებს, რომლებიც მუშაობენ როგორც „იოგას სახლში“, ისე საქართველოში არსებულ სხვა ცენტრებში.
 • 2020 წელს დაიწყო ინსტრუქტორების ერთიანი მომზადების ახალი კურსი, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტთან და მოიცავს 12 დისციპლინას: ასანა, პრანაიამა, მედიტაცია, ანატომია, ფიზიოლოგია, ბიომექანიკა, ისტორია, ეთიკა, ფილოსოფია, მეთოდოლოგია.
 • თარგმანების ავტორი: იოგასუტრა, ჰათჰაიოგაპრადიპიკა, იოგა-მალა, იოგა-ანატომია.

კურსდამთავრებულთა გამოხმაურება

ირინა ქომეთიანი იოგას სახლის კარი პირველად 6 წლის წინ შევაღე და მიხარია, რომ როგორც იტყვიან, სწორ დროს სწორ ადგილას აღმოვჩნდი. თავდაპირველად ჩემი მიზანი ფიზიკური მდგომარეობის (ხერხემლის ტკივილი) გაუმჯობესება იყო, თანდათანობით კი, არა მხოლოდ სხეულმა, შინაგანმა სამყარომაც განიცადა სრული ტრანსფორმაცია. იოგას გაკვეთილს საკუთარ თავთან და შესაბამისად, მთელ სამყაროსთან ჰარმონიულად მყოფი ვტოვებდი. იოგა ბევრად მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე ასანების შესრულება და სუნთქვითი ვარჯიშები. გადავწყვიტე, უფრო საფუძვლიანად შემესწავლა და დიდი მადლობა გიორგის, რომ მომცა ამის საშუალება❤️ გიორგის საავტორო კურსი არის ზუსტად ის, რასაც ვეძებდი - პროფესიონალის მიერ მეთოდოლოგიურად შედგენილი თეორიული და პრაქტიკული პროგრამა, წლების გამოცდილებით გაჯერებული. ბედნიერი ვარ, რომ თამამად შევძლებ გავუზიარო სხვებს აქ მიღებული ცოდნა. სწავლების პროცესი და გარემოც არაჩვეულებრივია, საინტერესოსთან ერთად ლაღი და ხალასი. “იოგას სახლი” - სახლი ხომ ადამიანისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, სიმშვიდე, სიმყუდროვე, სითბო, ნავსაყუდელი. აი, სწორედ ასეთი სახლური გარემო სუფევს აქ ❤️
ელენე ნაჭყებია იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსი იყო ჩემთვის საოცარი გამოცდილება. მიუხედავად იმისა, რომ მესამე წელია იოგას სახლის აქტიური პრაქტიკოსი ვარ, უამრავი ახალი ვისწავლე და გაეცა პასუხი იმ კითხვებს, რასაც ველოდი და რასაც არ ველოდი. გიორგიმ დეტალურად გაგვაცნო თითოეული ასანა, მათ შიგნით ანატომია, იოგას ისტორია, ეთიკა და ფილოსოფია მის გარშემო. ამ პერიოდში მედიტირებით, სუნთქვითი ვარჯიშებით, მანტრებით, სრულებით სხვანაირად გავიაზრე და შევიგრძენი იოგას არსი. ამავდროულად საგრძნობლად დაიხვეწა ჩემი პრაქტიკული მხარეც. აღსანიშნავია კურსის ასეთი ინფორმატიული ხასიათის გარდა, რამდენად მრავალფეროვანი და სახალისო იყო უკლებლივ ყოველი დღე. საუცხოოდ თბილი და მეგობრული გარემო შეიქმნა, აქ გავიცანი ჩემთვის უკვე ძალიან ძვირფასი ადამიანები. ეს კურსი იდეალურია ნებისმიერისთვის, ვისაც უბრალოდ აინტერესებს იოგა, დარწმუნებული ვარ თქვენც ისევე გაგიჭირდებათ ბოლოს დამშვიდობება, როგორც ჩვენი ჯგუფის თითოეულ წევრს !
ირაკლი კვარაცხელია დღეს ბოლო დღეა იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსის. ისეთი განცდა მაქვს თითქოს ორთვიანი მოგზაურობიდან ვბრუნდები. ჩვენ ყოველდღე ვიკრიბებოდით და ვასრულებდით პრანაიამას, მედიტაციას, ასანებს. მე ჩემს თანამგზავრებთან ერთად ვიძრომიალე სულის, გონების ისეთ ადგილებში სადაც არცერთი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ჩვენ გვყავდა ძალიან კარგი წინამძღოლი, რომელმაც თანმიმდევრულად და ფრთხილად გვატარა მის მიერ გაკვალულ გზებზე. მადლობა, გიორგი, ეს მოგზაურობა დაუვიწყარი იქნება ჩემთვის. ანა, ანასტასია, გოგა, ელენე, ვერა, ირა, მარი, მარიამ, მარიამ, ნინო, ნინო, რუსა ძალიან მიყვარხართ.
ანასტასია მჟავია საქართფველოს იოგას ფედერაციის შესახებ დიდი ხანია ვიცი. რამდენიმე წლის წინ ვნახე,რომ ინსტრუქორების მომზადების კურსი ჩატარდა. რამდენიმე კვირის წინ აღმოვაჩინე,რომ ახალი კურსი შედგა და მიუხედავად დატვირთული გრაფიკისა გადავწყვიტე გამევლო. ჩვენი ინსტრუქტორი და მასწავლებელი გიორგი უმაღლეს დონეზე გვაწვდის მასალას, გვიხსნის ასანებს და დეტალურ ინფორმაციას გვაძლევს.ის მისტიკა და ამოუცნობი რამ,რაც იოგას თავს ახვევია ნათელი ხდება გიორგის კურსის თეორიული ნაწილით. დამოუკიდებელ პრაქტიკოსი ვარ,მაგრამ ზოგჯერ ვერ ვხვდები ასანის სიზუსტეს. იოგას სახლში ჩემს შეკითხვებს დაუსმელად გაეცა პასუხები. კომპეტენტური მასწავლებლის დახმარებით უფრო მარტივად შემიძლია მივაღწიო მიზანს. მეგობრული გარემო, რომელიც სტუდიაშია,ყოველთვის კარგ განწყობას ქმნის. უნდა აღვნიშნო ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული სტუდენტისადმი.
თამილა კულუმბეგოვი ორი წელი ველოდი იოგას სასერთიფიკატო კურსის გახსნას... ასე ჰქვია კურსს,რომელიც გაძლევს სიცოცხლის,ხალისის,ტკბობის,შეცნობის სერთიფიკატს;🕉 გიორგი აღმოჩნდა მასწავლებელი,მთელი თავისი არსით! ბედნიერებაა მოგეცეს შესაძლებლობა იცნობდე ერთ-ერთ იმ ადამინათაგანს,რომელთა ხათრით ეს სამყარო აგრძელებს არსებობას... 💜💜💜 ი ო გ ა ცვლის საუკეთესო ვერსიამდე🌈
ნინო ბარბაქაძე თითქმის 2 წელი ველოდებოდი იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსში მონაწილეობის მიღების შესაძლებობას. ბედნიერი ვარ, რომ გავხდი პროგრამის მონაწილე. ამ შესაძლებლობისთვის დიდი მადლობა იოგას სახლს და გიორგი ბერძენიშვილს.გიორგისგან და იოგასგან მხოლოდ საინტერესოს და სასარგებლოს ველოდები, მაგრამ კურსის შინაარსმა გადააჭარბა სასიამოვნო მოლოდინს. ეს არის ძალიან გონივრულად, თანმიმდევრულად, პროფესიონალურად და რაც მთავარია სტუდენტისთვის გასაგებად და საინტერესოდ შედგენილი პროგრამა.ყოველი ლექციის შემდეგ ხდება უკეთესი გააზრება იოგას არსის, თითოეული ასანის და საკუთარი თავის, მეტი ენერგია და სურვილი უფრო მეტის შესაცნობად, მეტი უნარი საკუთარი თავის და სხვების განვითარების ხელშეწყობისთვის. ,,იოგას სახლი" ნამდვილად მოიცავს თავის თავში სახლის და შინაურული გარემოს შინაარსს. არასტრესული გარემო, პროფესიონალი მენტორი და საინტერესო, ერუდირებული და მეგობრული კურსელების გარემოცვა
მარიამ ხელაძე 200 საათი, 70 დღე, 12000 წუთი და უსასრულო ძიება ჩვენ ვეძებდით საყრდენებს საკუთარ სხეულში და გონებაში, ვეძებდით საკუთარ თავებს სხვადასხვა ასანებში და ერთმანეთის გამოცდილებებში, ვეძებდით სუნთქვას ჩვენში და ბგერებს ჩვენს გარშემო, ვეძებდით საერთო სივრცეს, ინდივიდუალურ ხმას, აზრს და შეფასებას, ვეძებდით ძვლებს, კუნთებს, სახსრებს, სივრცეებს მათ შორის :) ვეძებდით იდეებს, სასრულს და უსასრულოს, მცდარს და უფრო მცდარს, მაკრო და მიკრო ელემენტებს... :) და ამ უწყვეტ ტალღაში ყველამ ვიპოვეთ ის რასაც ვეძებდით, და ეს რაღაც ყველასთვის განსხვავებული და მსგავსია თანადროულად ეს წინააღმდეგობებია, რომლებსაც მოვხსნით. ყველას წარმატებას გისურვებთ, არასდროს დამავიწყდებით! Giorgi Berdzenishvili ❤️
მარიამ გამყრელიძე ცხოვრებაში არის რაღაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი "წერტილები", რომელიც Შემდეგ სხივის სათავედ გადაიქცევა და თავისი მასშტაბურობით მთელს ცხოვრებას გასდევს.. მგონია ასეთი მნიშვნელოვანი "წერტილია" იოგას ინსტრუქტორთა კურსის დაწყება.. ეს კურსი ასეთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს უმეტესად იმის წყალობით, რომ ძალიან კომპლექსურია და თითქმის არ რჩება არც ერთი დეტალი, რომელსაც არ Შეეხება, ეს კომპლექსურობა კი სწორედ Შესაძლებლობების სრულქმნის საწინდარია.. ამ ადგილას, კიდევ ერთხელ აღმოვაჩინე ის, რაც ისედაც მჯეროდა და ვიცოდი, მაგრამ ამ კურსის Შემდეგ უკვე მყარად დარწმუნებული ვარ💙 მიყვარს ყველა ადამიანი, რომელიც ამ კურსს ქმნის და თუ თავიდან Ჩემი მოტივაცია იოგის საფუძვლიანი ათვისება იყო პირადი მოტივებისთვის, ახლა სურვილიც კი გამიჩნდა ეს უზღვავი პოზიტივი სხვა ხალხსაც გავუზიარო😇 იოგას მთავარი წესია "არასოდეს გაჩერდე იქ, სადაც სუნთქვა არ Შეგიძლია", „იოგას სახლი“ კი ის ადგილია, სადაც სუნთქვაში მუდამ ხელს გიწყობენ, პირდაპირი და გადატანითი მნისვნელობით ❤🧡💛💚💙 თქვენს თავს უკეთეს საჩუქარს ნამდვილად ვერ გაუკეთებთ 💙
ნინო გიგუაშვილი არ შეიძლება იოგაზე დადიოდე და ვერ ხედავდე განსხვავებას იოგამდელ და იოგას შემდეგ ცხოვრებას შორის. ჩემს შემთხვევაშიც გარდამტეხი აღმოჩნდა 1 წლის წინ "იოგას სახლის" შეღებული კარი... ესაა ადგილი განვითარებისთვის, ინსპირაციისთვის, დაუვიწყარი მოგზაურობისთვის შენს ფიზიკურ თუ სულიერ სამყაროში და უბრალოდ კარგად ყოფნისთვის. "იოგას სახლის"მიერ გამოცხადებული იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსი გიორგი ბერძენიშვილის ავტორობით, უნიკალურია თავისი არსით კომპლექსურობით და მრავალმხრივობით არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ თამამად ვიტყვი რომ გლობალურადაც, რამდენადაც ფიზიკური დატვირტვასთან ერთად მოიცავს ფილოსოფიას, ეთიკას,ანატომიას, სუნთქვის ხელოვნებას, კვების საკითხებს, ყველაფერს რაც საბოლოოდ იოგას აქცევს ცნობიერების მართვის მეთოდად, პროცესად რომელიც თავადაა მიზანი. აქ შექმნილი მეგობრული და პროფესიონალური გარემო, ინდივიდუალური მიდგომა და ძალისხმევა თავის გზას პოულობს და გაორმაგებული ენერგიით უბრუნდება მაძიებელს, დიახ, იოგა პირველ რიგში მაძიებლებისთვისაა, იმ ადამიანებისთვის ვისაც სურთ "თავად გახდნენ ცვლილება, რომლის დანახვაც სურთ სამყაროში"
ანა ნანუაშვილი მეორე წელია რაც იოგას სახლი აღმოვაჩინე და სულ მინდოდა უფრო სიღრმისეულად შემესწავლა ეს სფერო და ჩემი ოცნებაც ახდა, დაიწყო ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსები. მიუხედავად იმისა, რომ გადატვირთული რეჟიმის გამო ხშირად ვერ ვახერხებდი გაკვეთილებზე სიარულს, ყველა გაკვეთილი და ინფორმაცია იდებოდა ონლაინ რაც ჩემთვის ძალიან მოსახერხებელი იყო. უამრავი საჭირო ინფორმაცია მივიღეთ, რომელიც ადეკვატურად, საინტერესოდ და გასაგებად იყო გიორგის მიერ მოწოდებული. არაფერს ვამბობ ჩვენი გიორგის პროფესიონალიზზმე, ყველა მისი ლექცია და პრაქტიკა ძალიან ინფორმატიული და სახალისო იყო. ასევე მინდა გითხრათ ჯგუფის წევრების შესახებ, მიახრია რომ ამ კურსის დახმარებით გავიცანი თითოეული მათგანი <3 აქაც კიდევ ერთხელ დავწერ, რომ ტვინში მაქვს ორი რამ ჩაბეჭდილი😂 1. ვინც იოგას პრაქტიკას მისდევს ყველა კარგია. 2. ხინკლის ჭამა არ ასუქებს. <3 მადლობა ყველაფრისთვის
თინა რუხაძე ბედნიერი ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა გამევლო იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი. თავდაპირველად იგი მოითხოვდა ბევრ დროს სამუშაო დღის შემდეგ, რაც არ იყო მარტივი. ბოლოს კი როლები შეიცვალა და სამსახური მოითხოვდა დროს იოგას გაკვეთილების წინ :) კურსის მასალები, ფიზიკური და გონებრივი ვარჯიში და ძიებები გადაიქცა მთვარ მამოძრავებელ ძალად და მე ყოველ დღე ველოდი რას გავიგებდი ახლს იოგაზე და პიროვნულ მე-ზე სხვათა გამოცდილებიდან. გიორგის შედგენილი პროგრამა იყო თანმიმდევრული და მრავლისმომცველი. ვისწავლეთ ასანების ანატომიურად განხილვა,პრინციპების პოვნა, რომ ყოველ ახალ ასანაში შევძლოთ სიმყარის და სიმსუბუქის მიღწევა. ძალიან სასიამოვნო იყო ჯგუფის სხვა წევრებთან ურთიერთობა, აზრების გაზიარება, ერთობლივი მსჯელობა და სიხარულის დანახვა მათ სახეზე, როცა რომელიმე ჩვენგანი დაძლევდა ახალ დაბრკოლებას ფიზიკური თუ გონებრივი განვითარების გზაზე. თითქოს უხილავად ხელს ვაშველებდით ერთმანეთს. დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ძალიან მიყვარხართ ♡ დიდი მადლობა გიორგის და იოგას სახლს. საოცარი თავგადასავალი გელით მათ, ვინც მომავალში გაივლით ამ კურსს ♡
ვერა სხირტლაძე 💫თითქმის ბავშვობიდან ძალიან მაინტერესებდა იოგა, როგორც ცხოვრების სტილი, ყველა ასპექტით... ვოცნებობდი რომ როდისმე მეც იოგი გავხდები. ამ ზაფხულს სრულიად მოულოდნელად მოვხვდი პირდაპირ ინტრუქტორების მომზადების კურსზე, გიორგი ბერძენიშვილთან, და ვარ ეხლა ძალიან ბედნიერი და მოხარული, რომ ასე მოხდა! 💖 თავიდან მეშინოდა, რომ გამოუცდელი ვარ და ჩემთვის იოგა უცხო სამყაროა, მაგრამ ეხლა კურსის შუაში ვართ და დავრწმუნდი, რომ სწორე არჩევანი გავაკეთე. ზუსტად დამწყებისთვის საუკეთესოა ეს კურსი, რადგან დაწვრილებით ვარჩევთ , როგორ სწორედ და ეფექტურად შევასრულოთ ასანები, რომ სასხრები არ დავაზიანოთ და მაქსიმალური სარგებლობა მივიღოთ ვარჯიშის დროს. ძალიან საინტერესო სუნთქვის პრაქტიკა, იოგას ეტიკა და მედიტაციაც.მგონი ზუსტად ასე უნდა დაიწყოს ადამიანმა იოგას შესწავლა,, რადგან ასე უფრო გააზრებულად და სწორედ მიუდგება პრაქტიკასაც. 1 თვეში გავძლიერდი, ენერგია მომემატა და მგონი უფრო მშვიდი გავხდი🧘‍♂️. საოცარი ჯგუპელები მყავს💗🤸‍♀️ და საუკეთესო მასწავლებელი, მცოდნე, პროფესიონალი , კარგი იუმორით 😎🧘‍♂️ ბედნიერი ვარ, რომ მოვხვდი იოგას სახლში, ნამდვილად თბილ , მეგობრულ და საოცარ გარემოში , აქ მოსვლა ყოველთვის მიხარია 💓🙏💓
გოგა თაბუკაშვილი იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელ კურსამდე არ მქონია შეხება იოგასთან, თუმცა ყოველთვის მაინტერესებდა. როცა გავიგე, ამ კურსის შესახებ, იმ წამსვე მივწერე გიორგის და სულ რამდენიმე წუთში გადავწყვიტე რომ ეს ის კურსი იყო, რომელიც მე უნდა გამევლო. რამდენიმე დღის წინ დასრულდა კურსი და დაიწყო ახალი, ძალიან საინტერესო და საკმაოდ გამომწვევი ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში. მოტივაცია, ენერგია, სილაღე, ბალანსი, სიყვარული .... ეს არის რაც მიმაქვს ამ კურსიდან. დიდი მადლობა გიორგი , დღეს კიდევ უფრო მეტს ვეძებ ჩემ შიგნით თუ ჩემ გარეთ, და რაც მთავარი ამ ძიებაში ბედნიერებას ვგრძნობ ყოველ წამში. ❤️
რუსუდან გოგალაძე ზოგჯერ ცხოვრება ძალზედ ლამაზ სიურპრიზებს გვიმზადებს და ჩვენს ამქვეყნიურ ყოველდღიურობას, განსაკუთრებულ ელფერს და სტიმულს მატებს. 💚✨💚ასე აღმოჩნდა ჩემს შემთხვევაშიც. 💫ოცნებად მქონდა ჩემს ქალაქში, კერძოდ ხაშურში, ყოფილიყო იოგას შემსწავლელი სტუდია. 🧘‍♀️ინსტრუქტორთა ერთიანი კურსის გავლის მეშვეობით, გიორგი ბერძენიშვილის ავტორობით, 🙏არათუ შევძელი დავუფლებოდი იოგას პრაქტიკას,არამედ თავად გავხდი იოგას ინსტრუქტორი და შესაძლებლობა მომეცა ჩემი ცოდნა გავუზიარო სხვებს და თავადაც ვიყო მუდმივ პროცესში. 💚🤸‍♀️🧘‍♀️🕉️✨
ნანკა ზურაბაშვილი იოგით დაახლოებით სამი წლის წინ დავინტერესდი და ჩემმა ვარჯიშმა მიიღო სისტემატური სახე, თავიდანვე ვამჩნევდი რამდენად კარგი გავლენა ქონდა იოგას ჩემ ცხოვრებაზე, ამიტომ მინდოდა მეტი გამეგო იმ პრაქტიკის შესახებ რასაც ვეუფლებოდი. საქართელოში ერთადერთი კურსია, რომელიც ასე ამომწურავად მოიცავდა ყველა იმ საკითხს რომელიც მაინტერესებდა და მინდოდა შემესწავლა. ძალიან მიხარია, რომ ვიპოვე "იოგა ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი" და გავიარე. მინდა ავღნიშნო, რომ მასალა იყო ძალიან კარგად მოწოდებული და დალაგებული. ეს თემები არ არის მხოლოდ ინსტრუქტორთათვის საჭირო მასალა, არამედ ვფიქრობ ნებისმიერმა პრაქტიკოსმა უნდა იცოდეს, შესაბამისად პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის იყო ძალიან კარგი აღმოჩენა და გადაწყვეტილება. შემდეგ კი როგორც ინსტრუქტორი, საკუთარ თავში დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ ნამდვილად შემიძლია სხვას სწორი ცოდნა გადავცე. "იოგას სახლი" არის ძალიან კარგი ადგილი და დიდი მადლობა მის ყველა წევრს, რომ ეს ორი თვე იყო ასეთი საინტერესო, მრავალფეროვანი და პროდუქტიული.
მამუკა გაბაიძე იოგათ პირველად ათი წლის წინ დავინტერესდი.დავიწყე წიგნებიდან სწავლა. დავდიოდი იოგას სხვადასხვა სექციაში სავარჯიშოდ,თუმცა მაინც მინდოდა მეტის გაგება. ერთ დღეს ვნახე „იოგას სახლის“ იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი და ბევრი ფიქრის გარეშე დავრეგისტრირდი.. ახლახან დავასრულე ეს კურსი და შემიძლია ვთქვა, რომ მოკლე დროში ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე.კურსი იყო მრავლის მთქმელი და ბევრის მომცემი,გავიარეთ იოგა ანატომია,იოგას ფილოსოფია და ისტორია,შევეხეთ იოგას ისტორიაში მნიშვნელოვან ფაქტებსა და ინფორმაციას იმისთვის რომ გაგვეაზრებინა რა არის იოგა და საიდან მოდის,რა ფილოსოფიის და სიბრძნის მატარებელია. იოგა ანატომიის ცოდნა აუცილებელია ყველა ინსტრუქტორისთვის. ყველა ინსტრუქტორს ვურჩევ ამ კურსის გავლას,ისეთებსაც,ვინც უკვე დიდი ხანია ასწავლის. ვფიქრობ მაინც აღმოაჩენენ სიახლეებს და ამით მათი უნარები უფრო გამდიდრდება . მოკლედ,მოხარული ვარ,რომ ეს კურსი გავიარე და მადლობას ვუხდი„იოგას სახლს“,კურსის ავტორს და ხელმძღვანელს გიორგი ბერძენიშვილს, რომელმაც იოგას ინსტრუქტორთა 200 საათიანი კურსი თავისი თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობებით პროფესიონალურად და საინტერესოდ შეგვასწავლა. „იოგაშ ჩიტტა ვრიტტი ნიროდჰაჰ“-ეს ისე განწყობისთვის..
ვერონიკა სანამიანი გავიარე ინსტრუქტორთა გადამზადების 200 საათიანი კურსი და ძალიან კმაყოფილი ვარ შედეგებით. დღეს საქართველოში დიდი რაოდენობაა ტრენერების, ცენტრების, თუმცა კომპეტენციის დონე ხშირ შემთხვევაში დაბალია. კურსი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამ სფეროთი დაინტერესებულმა ადამიანმა შეიძინოს არა მხოლოდ ფიზიკური უნარ-ჩვევები, არამედ, ბაზისურ ანატომიურ ცოდნაზე დაყრდნობით შეძლოს სწორად და რაც მთავარია უსაფრთხოდ ავარჯიშოს სხვა ადამიანები, კონცეპტუალურ დონეზე იაზრებდეს რას გულისხმობს ეს აქტივობა მთელი თავისი შემადგენელი ელემენტებით, საიდან მოდის, როგორ მოვიდა აქამდე და აღმოაჩინოს საკუთარი, პერსონალური "იოგის" მნიშვნელობა, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. მადლობა მთელ გუნდს და განსაკუთრებით გიორგი ბერძენიშვილს ამ შთამბეჭდავი მოგზაურობისთვის იოგის სამყაროში! ❤️ ნამასტე 🙏
მარიამ მინაძე რა მომცა იოგას სახლმა და იოგას ინსტრუქტორთა კურსის გავლამ? "იოგას სახლის" კარის შეღებით გავაღე კარი, რომელმაც მშვენიერების ახალი ბილიკი დამანახა. დავიწყე ჩემი შესაძლებლობების დაფასება,დავიწყე იმის გონივრულად გარჩევა რისი შეცვლა შემიძლია და რისი არა. შედეგად ენერგიებს ფუჭად აღარ ვხარჯავ იმაზე რისი შეცვლის მცდელობაც შედეგს არ გამოიღებს და ვიბრძვი იმის შესაცვლელად, რაც სურვილებიდან გამომდინარე, ხელმეწიფება. ვარჯიშიდან ვარჯიშამდე გრძნობ "მუშა ტკივილს" და ყოველ შემდგომ ვარჯიშზე ამჩნევ,რომ ის რაც შორს გეჩვენებოდა უკვე შენშია პოზის პროგრესული გამოვლინებით ან შინაგანი ბალანსის გაუმჯობესებით❤️. იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი არის პროფესიონალურად ფორმირებული პროგრამა.დაწყებული ანატომიით,გაგრძელებული იოგას ისტორიით, ფილოსოფიით და ეთიკით. თითოეული განსახილველი საკითხი ერთმანეთზე ღრმა და საინტერესოა, რომლებიც ახალ-ახალ კითხვებს ბადებენ და მუდმივი ძიებისკენ გიბიძგებენ. ჩემი პატივისცემა და მადლიერება მთელ გუნდს❤️!
გვანცა თოდაძე იოგას მიმართ ინტერესი დაახლოებით 4 წლის წინ გამიჩნდა, ძალიან ბევრ ცენტრში დავდიოდი, თუმცა რაღაც სულ მაკლდა, რაც საშუალებას არ მაძლევდა ჩემი პრაქტიკა სისტემატიური სახის ყოფილოყო. იოგას სახლში მოსვლის შემდეგ ყოველ დღე უფრო და უფრო მიმძაფრდებოდა სურვილი,რომ ღმად ვყოფილიყავი იოგაში, ამის გამო გავიარე ინსტრუქტორთა კურსიც, რომელმაც წარმოუდგენდალ დიდი ცოდნა და გამოცდილება მომცა. დიდი მადლობა გიორგი ბერძენიშვილს, რომელმაც ამხელა ძალისხმევა, შრომა,მოთბინება და რაც მთავარია სიყვარული ჩადო ამ კურსში. ზოგადად იოგას სახლს, რომელიც ჩემი მეორე სახლი გახდა დაასე იქნება სულ 🧚🏽‍♀️ თუ ფიქრობთ, ინსტრუქტორი გახდეთ ან უბრალოდ უფრო ღმად შეისწავლოთ ყველას გირჩევთ ამ კურსის გავლას☺️
ნინო უკლება იოგას პრაქტიკა პირველად 2012 წელს დავიწყე იოგას სახლში. დაწყების დღიდან მოყოლებული ყველას იგივეს ვურჩევ :) ამ დროის განმავლობაში იმდენად დავინტერესდდი იოგით, რომ ცოდნის გაღრმავების და შემდეგ ამ გამოცდილების გაზიარების მიზნით გავიარე ინსტრუქტორთა კურსიც, რაც საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. მიხარია, რომ არსებობს ასეთი ადგილი, სადაც პროფესიონალი ინსტრუქტორების დახმარებით შესაძლებელია მუდმივად განვითარდე, მიიღო საინტერესო გამოცდილება, მიაღწიო სასურველ შედეგს და ეს ცოდნა შემდეგ სხვასაც გადასცე. ასე რომ: მადლობა სახლს იოგის, დიდი მადლობა გიორგის! <3
ნინა ლეშჩენკო დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო იოგას სახლს, გიორგი ბერძენიშვილსა და მშვენიერ და ძალიან მაგარ ინსტრუქტორებს ამ იოგას ინსტრუქტორთა კურსისთვის. ეს კურსი დამეხმარა უფრო სიღრმისეულად ჩავწვდომოდი იოგას არსს როგორც ანატომიურ და ფილოსოფიურ, ისე პრაქტიკულ დონეზე. ძალიან მეგობრული და თბილი გარემოა, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ინსტრუქტორებისგან მუდმივად ვიღებდი მოტივაციას და ეს ძალიან მეხმარებოდა. წარმატებას ვუსურვებ ყველა კურსდამთავრებულს და ასევე მათ ვინც მომავალში გაივლის მას. იოგა საკუთარი თავისა და სხეულის გაცნობისა და გაცნობიერების კიდევ ერთი უმაგრესი გზაა.
ნატო ჭაბუკიანი "იოგას სახლი"ჩემთვის ასოცირდება ადგილთან, სადაც სუფევს სიმშვიდე და ჰარმონიული გარემო.აკადემიაში ჩადებული გიორგი ბერძენიშვილის შრომა იოგა თეორიასა და პრაქტიკაში აისახა როგორც ჩემზე,ასევე თითოეული მოსწავლის ცოდნასა და განვითარებაზე.მადლობა რომ არსებობთ😍😍
მარიკა გაბელია . იოგას ინსტრუქტორთა აკადემია ის ადგილია სადაც ბევრი სხვადასხვა წყაროდან მიღებული მითი ინგრევა იოგას შესახებ და იოგას არსის ჭეშმარიტებას იგებ, გიორგის ლექციების დასრულების შემდეგ შეგრძნება მქონდა, რომ რამდენიმე წიგნი ერთდროულად წავიკითხე ვიმოგზაურე იმ დროში და თითქოს ხელით შევეხე იმ დროს და ადამიანებს საიდანაც იოგამ დაიდო სათავე, აკადემიამ მომცა ცოდნა და მუხტი რომელიც მიბიძგებს მუდმივი განვითარებისკენ, ჩემთვის ეს ცოდნა არის პასუხისმგებლობა როგორც მასწავლებლის ასევე მომავალი მოსწავლეების წინაშე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გიორგის! ვთვლი, რომ იღბლიანი ვარ რადგან მომეცა საშუალება სწორედ თქვენთან მესწავლა. ასევე ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მარიამ ხელაძეს და ნინო მეტრეველს საინტერესო და შთამაგონებელი პრაქტიკებისთვის, გამხნევებისთვის, გამოცდილების გაზიარებისთვის. მათი ენერგეტიკა და დამოკიდებულება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გზაზე 💕🙏 წარმატებებს გისურვებთ 💕
მაკა თავაძე მახარებს ის ფაქტი,რომ სწორ ადგილას მოვხვდი და დიდი მადლობა ამისთვის! გავიარე იოგას ინსტრუქტორთა ძალიან საინტერესო კურსი.ხშირად ვიმეორემ ამას, რომ ეს დასასრულს არ ნიშნავს,სწორედ ეს პროცესი მომწონს იოგაში, უწყვეტი, მუდმივი განვითარება, როგორც ფიზიკური, ასევე სულიერი მდგომარეობისა.იოგამ შემმატა თავდაჯერებულობა, დისციპლინა, ვიგრძენი და აღმოვაჩინე საკუთარი სხეული უფრო უკეთ, ვიდრე აქამდე ვიცნობდი მას.მთელი გულით მინდა წარმატება გისურვოთ.
ხათუნა კალანდარიშვილი ისევ მადლობით მინდა დავიწყო ჩემი გამოხმაურება, ჩემთვის ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსის გავლა ერთგვარი გამოწვევა იყო და რომ არ ყოფილიყო იოგა - სახლის ერთიანი გუნდი , თავისი კვალიფიციური ტრენერებითა და მასწავლებლებით , ალბათ თავს ვერ გავართმევდი, სწავლების პერიოდში გავეცანი საინტერესო, მრავალფეროვან მასალას, თეორიას ვუხამებდით პრაქტიკას, ამან მეტი თავდაჯერებულობა შემმატა, შევაბიჯე იოგას საოცარ სამყაროში, მეტი მონდომებით, სიყვარულით და გულმოდგინებით. მადლობა საოცარ გოგო- ბიჭებს ვისთანაც ურთიერთობა მომიწია ამ კურსის გავლისას, მადლობა გიორგი ბერძენიშვილს, ჩვენს მენტორს, მისი ცოდნის გაზიარებისათვის, სიღრმისთვის, სილაღისთვის, რომლის დამოკიდებულება იოგისადმი, ადამიანებისადმი, განგაწყობს და კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას გმატებს, მადლობა ჩემს უშუალო ტრენერს, მარიამ ხელაძეს, რომელიც ბოლომდე სოლიდარული იყო, მისი ადამიანური დამოკიდებულებისთვის, სითბოსთვის და მოთმინებისთვის, ჩემზე მორგებული პროგრამისთვის, გმადლობთ ადამიანებო !
ლანა ხავთასი Ჩემთვის იოგა არის მიზანი, როგორ გავხდე უკეთესი, მივიღო ახალი გამოწვევები, შევეჭიდო ცხოვრებისულ პრობლემებს მშვიდად, არ დავკარგო ბალანსი, არ დავნებდე, გავიცნო ჩემი სხეულის კუნთი, უჯრედი, სახსარი (Რაც მარტივი ჩემთვის არ აღმოჩდა), ვეცადო მათი დაფასება, შეყვარება! Ეს არის კურსი, რომელიც ცხოვრების ბოლომდე გრძელდება, დარწმუნებული ვარ ყველაფერი საინტერესო წინ მაქვს! Თუ არასასურველს მოვიშორებთ, ოთახი სასურველისთვის განთავისუფლდება ❤ მადლობა იოგას სახლის მთელ გუნდს და განსაკუთრებული მადლობა გიორგი ბერძენიშვის ცოდნის გაზიარებისთვის!
ნინო ბაქრაძე იოგის ინსტრუქტორთა აკადემიაში ვისწავლე ბევრი რამ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკუთარი თავისთვის მეტი დროის გამონახვა და ახალი შანსის მიცემაა. ეს სამი თვე სულაც არ იყო მარტივი, ბევრი გამოწვევა დავძლიე ამ კურსის მეშვეობით და მიხარია, რომ ეს დღეები იყო ჩემს ცხოვრებაში. გიორგი ბერძენიშვილს მადლობა იმისთვის, რაც გვასწავლა. თეორიული საფუძვლების ცოდნა მეხმარება გაცნობიერებულად და გააზრებულად გავაკეთო ასანები, მეტად კონცენტრირებული ვიყო. თან ყველა აღნიშნავს, რომ ამ მოკლე დროში ჩემმა სხეულმა ფორმა იცვალა. მოკლედ, კარგი და სასარგებლო თავგადასავალი გამოვიდა იოგას სახლში.
ნინო თურმანიძე-ბერიძე ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარი ჯანმრთელობაა,ამიტომაც ავირჩიე იოგა და უკვე წლებია ჩემი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია.უამრავ პრობლემის,მათ შირის ხერხემლის მწვავე პრობლემებს იოგათი გავუმკავდი.ვიპოვე სულიერი სიმშვიდე და ფიზიკური ბალანსი.ასევე შევძელი ჩემი გამოცდილება სხვებსაც გავუზიარო🧘🧘
თამარი შიოშვილი რთულია სიტყვებით გადმოსცე ის ემოცია და სულიერი მდგომარეობა, რომელიც კურსის დაწყებისთანავე იგრძნობა, საოცარი ენერგეტიკა და უდიდესი სითბო გამოვიყოლე კურსიდან !! მადლობა გიორგი ბერძენიშვილს!! ყველას ვურჩევ კურსის გავლას, ეს უდიდესი და საინტერესო მოგზაურობაა იმ ეგზოტიკურ სამყაროში რომელსაც იოგას სამყარო ქვია <3
ლანა გიორგაძე კურსის სილაბუსს რომ გაეცნობი უკვე მის მრავალფეროვნებაზე წარმოდგენა გექმნება, თუმცა რეალურად როცა დაიწყებ ხვდები რომ იმაზე მეტის სწავლა და აღმოჩენა შეგიძლია ვიდრე წარმოგედგინა. როდესაც იოგა ანატომიას სწავლობ სწორი აქცენტებით და შედარებებით უფრო მარტივია მისი გაგება და არც ტერმინები დაგაბნევს, მითუმეტეს თუ მანამდე შეხება საერთოდ არ გქონია. თავიდან მაინტერესებდა, მხოლოდ, ასანის სწორად შესრულება და იმის გაგება თუ რომელი კუნთი როდის უნდა გამომეყენებინა. მაგრამ როცა ისტორიას, იოგა ეთიკას, გავეცანი რაღაც ინსაითი მქონდა, რომელიც თითქოს უფრო კარგად დამეხმარა იმის გააზრებაში თუ რას ვაკეთებდი. იოგას რომ ერთხელ ცდი, შემდეგ უეჭველად შენი ყოველდღიურობას ნაწილი ხდება, თავს კარგად გრძნობ, ძლიერდები, უკეთესად შეგიძლია კონცენტრირება და შენი ხმის მოსმენა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი, მაინც სწორი ინსტრუქტორის და ადამიანის შერჩევაა, რომელიც მიგნებებში დაგეხმარება და ინდივიდუალური განვითარების საშუალებას მოგცემს (მადლობა გიორგის!). მოკლედ, მთელი მოგზაურობაა იოგა თავისთავად, ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანია companyს სწორად შერჩევა 🧡
თამარ ქათამაძე იოგას კურსმა მომცა ზღვა ინფორმაცია ,რომელსაც დროთა განმავლობაში მეტად ჩავწვდები და გავიაზრებ 💞უბრალოდ მიყევით დინებას და მიიღეთ თითოეული დღით სიამოვნება,თანდათან მოვა საკუთარი თავის რწმენა,ემოციური ბალანსი,სულიერი სიმშვიდე და კონცენტრირების უნარი🙏 თავიდან უბრალოდ ვარჯიშობ ,თითქოს არაფერი განსაკუთრებული ,რაღაცეები გიძნელდება ვერ აკეთებ, მაგრამ ეს ყველაფერი დროებითია. შემდეგ მოდის ახალი ეტაპი,დაძაბულობა გეხსნება,ახალი ენერგიით ივსები,ვითარდები ყოველდღიურად, შენი თვითშეფასება იზრდება, მოტივაცია იმატებს,ყველა ერთმანეთს გულშემატკივრობთ. ნეგატივისგან, დეპრესიისგან ,შფოთვებისგან თავისუფლდებით😍 წარმატებები❤️
რუსუდან ლობჟანიძე მინდა მარტივად და მოკლედ გადმოგცეთ ჩემი მდგომარეობა და შეგრძნება რაც კურსმა მომცა, ცოტა მერთულება, მაგრამ მაინც ვეცდები 😁 თითქოს რაღაც ღრმას და მნიდვნელოვანს შევეხე ( უბრალოდ შევეხე). წარმოუდგენელია 3 თვეში სრულყოფილად ეზიარო იოგას, თუმცა ის რაც ამ ვადაში არის შესაძლებელი, ვფიქრობ გიორგის არაჩვეულებრივად აქვს შექმნილი და გადმოცემული ყველაფერი, გაძლევს მარცვალს, რომელისგანაც შეგიძლია ულამაზესი ხე გამოზარდო. ულევი ინფორმაციის წყარო და დიდი ცოდა… ამის თანაზიარი ხდები იოგას სახლში, რაც ვფიქრობ ყველამ უნდა მოსინჯოს და სცადოს მაინც. გირჩევთ ყველას და წარმატებას გისურვებთ. გიორგის უდიდესი მადლობა ყველაფრისთის… არაჩვეულებრივი ადამიანია ❤️❤️❤️
ელენე ღვინერია 💫 ეს იყო სამი განსაკუთრებული და საინტერესო თვე ჩემს ცხოვრებაში,რამაც კიდევ უფრო გამიღრმავა შემეცნების სურვილი. 🔆იოგა-ანატომიის შესწავლა დამეხმარა, გამეაზრებინა სხეულის ყველა მოძრაობა ,რამაც უსაფრთხო და სასიამოვნო გახადა ასანების პრაქტიკა. ⚡მნიშვნელოვანია ასევე ის,რომ ინფორმაცია არის მეცნიერულად დაზუსტებული და არა გავრცელებული მითები. 🌙მიხარია,რომ გიორგისნაირ პროფესიონალ ადამიანთან ურთიერთობის საშუალება მომეცა.🌟
ნათია მსხილაძე რატომ იოგას სახლი? 1. მარტო იმიტომ ღირს აქ სიარული, რომ შეხვდეთ, გაიცნოთ ძალიან საინტერესო, მეგობრული, პროფესიონალი, კარგ მოსაუბრე, და ზე განათლებული თავად გიორგი ბერძენიშვილი. ლექციები, საუბრების ფართო სპექტრი, კინოჩვენებები, გადაღებები, პრაქტიკები, “ფეხბურთის თამაში” ( დიახ არ მოგესმათ) ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა გამოსცადოთ და მიიღოთ არა მარტო იოგას, არამედ ცხოვრებისეული გამოცდილება. 2. გარემო, რომელიც გიქმნის განწყობას მაქსიმალურად ისიამოვნო ვარჯიშით. დატკბე საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენით. გამოიმუშავო უნარები, და ერთ დღესაც ხელებზე სიარულსაც შეძლებ თუ მოგესურვება რა თქმა უნდა :)) ინსტრუქტორები, რომლებთანაც ვარჯიში არის ყოველ ჯერზე განსხვავებული, მრავალფეროვანი გიორგი, იზა , თამარა ❤️🫶🏻 დიდი სიყვარული ჩემგან თქვენ 3. კურსის გავლა მოგცემთ ისეთი მასალებთან წვდომის საშუალებას, თან ქართულ ენაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც დაგეხმარებათ სიღრმისეულად შეეხოთ იოგას ისტორიას სხვადასხა ჭრილიდან. საკუთარი თავის აღმოჩენის,შეხედულებების, მიზნების, სხეულის ფლობის ტექნიკების შესწავლის სამი დაუვიწყარი თვე. მადლობა ამ თავგადასავლისთვის 🙏
ხათუნა ჭანტურია იოგა იყო უპირველესი რამ, რაც ჩემს გონებას ფაქიზად შეეხო, მაშინ, როდესაც ძალიან მჭირდებოდა. ეს არის ის უხილავი ძაფი, რომელმაც ჩემი შინაგანი სიმები პოზიტივისკენ მომართა, სწორედ იმ დროს, როდესაც სტრესთან და შფოთვასთან გამკლავება მიჭირდა. იოგას სახლი არის გარემო, სადაც თავს გრძნობ მნიშვნელოვნად და ამ ოჯახური გარემოს ფერადი ატმოსფერო მთელი დღე მოგყვება. მინდა მადლობა გადავუხადო გიორგი ბერძენიშვილს, რომელმაც უდიდესი ძალისხმევა გამოიჩინა თითოეული ჩვენთაგანისთვის. 🌸✨🙏
ლარისა თეზელაშვილი მიუხედავად იმისა, რომ იოგასთან “ურთიერთობა” რამდენიმე წლის წინ დავიწყე, ჯერ კიდევ პანდემიის პერიოდში გამიჩნდა სურვილი იოგა სახლში სასერთიფიკატო კურსი გამევლო. როდესაც კურსის ხანგრძლივობა გავიგე გამიკვირდა, თუ როგორ შეიძლებოდა 3 თვეში ამეთვისებინა ამდენი ინფორმაცია. დღეს კი თამამად შემიძლია ვთქვა,რომ ეს 3 თვე იყო ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული, საინტერესო და სიახლეებით აღსავსე. პრაქტიკის ნაწილში განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო ნინო მეტრეველს, რომლის დაუღალავი ენერგია და სითბო დღემდე გამომყვა :)) რაც შეეხება თეორიას, იოგა-ანატომიის დაწვრილებით შესწავლით გავათვიცნობიერე სხეულის მოძრაობის თავისებურებები და თითოეული წვრილმანი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება გიორგის და ნინოსნაირ პროფესიონალებთან გამეტარებინა 3 თვე, რომლებიც არ იშურებდნენ თავიანთი ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას❤️
ნანა თურქაძე ადამიანი თავისი არსით მაძიებელია. ვფიქრობ, ბედნიერია ის ადამიანი, ვინც ამას მიხვდა და უფრო ბედნიერი ის ადამიანი მგონია, რომელმაც იპოვა თავისი ნატვრისთვალი. ჩემთვის ეს ნატვრისთვალი სწორედ იოგაა. ერთი წლის წინ, საყოველთაო შინ გამოკეტვის პერიოდში, ონლაინ დავესწარი გიორგი ბერძენიშვილის მედიტაციისა და ფილოსოფიის ერთთვიან კურსს. ამის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ უფრო ღრმად შემესწავლა იოგას ფილოსოფია და ამ გადაწყვეტილებას ვუმადლი, რომ გავბედე და გავიარე იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსი, პირადად გავიცანი იოგას საუკეთესო მასწავლებელი, გიორგი ბერძენიშვილი, და მისი გუნდი. ასევე მინდა დიდი სიყვარულით აღვნიშნო, რომ ამ კურსმა გამაცნო ძალიან საინტერესო ადამიანები და ამ ყველაფრისთვის უზომოდ მადლიერი ვარ. P.S. თუ შენ დიდი ხანია ფიქრობ იოგის ფილოსოფიის სწავლას, მაშინ ეგ სურვილი აუცილებლად მიგიყვანს იოგას სახლში, სადაც დაგხვდებათ თქვენი მასწავლებელი.
თამარ ათუაშვილი 2012 წელს დავინტერესდი იოგას პრაქტიკით და თავდაპირველად, როგორც პრაქტიკოსმა დავიწყე სინქრონულ ჯგუფში პრაქტიკა. მას შემდეგ, უამრავი რამ შეიცვალა ჩემს გარშემო და ცხოვრებაში, იოგამ უამრავი რთული მომენტი დამაძლევინა და საკუთარ თავში მაპოვნინა საყრდენი წერტილი. რაც შეეხება, ინსტრუქტორთა მომზადების კურსს 2020 წლიდან მქონდა სურვილი, საბოლოოდ კი 2023 წლის თებერვალში მივიღე ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო გადაწყვეტილება და დავრეგისტრირდი კურსზე, ეს სამი თვე იყო უდიდესი გამოცდილება ჩემთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანია ინსტრუქტორი და მასწავლებელი, რომელიც სწორ მიმართულებას გაძლევს და ასევე გიტოვებს სივრცეს თვითგამოვლენის და განვითარებისათვის, ასევე გაძლევს რესურსს, რომელიც რეალურად, მეცნიერულად დასაბუთებულია და ილუზიებიდან გამოყავხარ. სწორედ ასეთი ინსტრუქტორია გიორგი ბერძენიშვილი, მისგან მივიღე უდიდესი მხარდაჭერა და თანადგომა, კურსის მეორე თვეს უკვე შევძელი ქალაქ გორში გამეხსნა ჩემი სტუდია, "იოგა ომ" , რომელიც ჩემი წლების ოცნების განხორციელებაა. კურსის განმავლობაში შევიძინე ახალი მეგობრები და მხარდამჭერები, გვქონდა საინტერესო და მრავალფეროვანი გასვლა ბაკურიანში. რაც მთავარია იოგას აკადემიასთან და გიორგი ბერძენიშვილთან თანამშრომლობა არ სრულდება აქ, ეს ყველაფერი მხოლოდ საოცარი თავგადასავლის დასაწყისია. უღრმესი მადლობა გიორგის და იოგას აკადემიას.
ზაქრო შავერდაშვილი ბოლო წლებში ვეძებდი სისტემას რომელიც საყრდენი იქნებოდა ჩემი ფსიქო-ფიზიკური კეთილდღეობის. ამან მომიყვანა იოგამდე. შემდე კი მძაფრმა სურვილმა უფრო ღრმად შემესწავლა იოგა, გადავწყვიტე რომ მოვსულიყავი იოგას ინსტრუქტორთა კურსზე. პროგრამა რომელიც შექმნილია მეცნიერული და კრიტიკული ხასიათით სწორედ ის აღმოჩნდა რაც დამეხმარა, გამეცნობიერებინა ის გაურკვევლობები და ცრუ წარმოდგენები, რომლებიც იოგას გარშემო ტრიალებს. ამ ყველაფერმა კი ჩამომიყალიბა სწორი ძლიერი ხედვა თუ როგორ განვაგრძო ამ მიმართულებით ცოდნის გაღრმავება. გიორგისთან ურთიერთობა კი იყო უაღრესად საინტერესო და მრავლის მომცველი, რის გამოც ძალიან მადლიერი ვარ. მინდა წარმატება ვუსურვო იოგას სახლს და იოგას აკადემიას რომ მიზნები და შესაძლებლობები უფრო მეტად გაამდიდროს. - [ ]
მარიამ ნოზაძე ჩემი და იოგას ურთიერთობა ასეთია, რომ პირველივე დღიდან, როცა იოგა ვივარჯიშე ხუთი წლის წინ ზამთრის ერთ ყინულიან დღეს, მივხვდი, რომ ამიერიდან იოგა იყო ის, რის კეთებასაც აღარასდროს შევწყვეტდი. პერიოდულად სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრების მიუხედავად, ყოველთვის, როცა თბილისში ჩამოვდიოდი, მოვდიოდი "იოგას სახლში" და ვვარჯიშობდი გიორგი ბერძენიშვილთან, ან "იოგას სახლის" ნებისმიერ სხვა ინსტრუქტორთან. წელს გადავწყვიტე, რომ გამევლო ინსტრუქტორთა კურსი გიორგი ბერძენიშვილთან და ჩემი გამოცდილებით, ეს არის, სრულფასოვანი, სრული დატვირთვის კურსი, სადაც გარდა იოგას ისტორიისა და ფილოსოგიისა, ვსწავლობთ უშუალოდ იოგა ანატომიას, სწორად ვარჯიშს და ინსტრუქტაჟს. ჩემთვის სამთვიანი კურსის გავლის შემდეგ, გარდა თეორული ცოდნისა, შედეგი იყო ის, რომ თავად ვვარჯიშობ გაცილებით უკეთ, გაცილებით მობილიზებულად და გაცილებით ხარისხიანად, ვიდრე იქამდე. ცაკლე აღნიშვნის ღირსია ის გარემო და მეგუბრული ატმოსფერო, რაც ყოველი მეცადინეობისას ან "იოგას სახლის" ორგანიზებულ ივენთებზე დახვდება ნებისმიერ მოსულს. ძალიან დიდ რეკოენდაციას ვუწევ "იოგას სახლს" ნებისმიერი ასაკის და ფიზიკური მონაცამების ადამიანისთვის. ცხოვრების არცერთ ეტაპზე არაა გვიან იოგის ვარჯიშის დაწყება. <3
თამარ იმერლიშვილი დაახლოებით ორი წლის წინ დავინტერესდი პირველად იოგათი.დავიწყე ინტენსიური ვარჯიში და ვხედავდი როგორ მაძლიერებდა,უფრო და უფრო მიზიდავდა.არა მარტო ფიზიკური,სულიერი ჰარმონიით,სიმსუბუქითა და ამავ დროულად სიძლიერით მავსებდა.ერთი წლის მერე ბევრად მეტი და უფრო ღრმა ინტერესი გამიჩნდა ,ვიდრე მხოლოდ ვარჯიში იყო. და აი საჭირო დროს,საჭირო ადგილას-იოგას აკადემიაში ინსტრუქტორთა კურსზე აღმივჩნდი. ეს კურსი ჩემთვის იყო დიდი გამოცდილება.აკადემიამ მომცა ის სტიმული და მუხტი ,რომელიც მიბიძგებს მუდმივი განვითარებისაკენ. დიდი მადლიბა გიორგის მაღალპროფესიონალური და საინტერესო ლექციებისთვის.დიდი მადლობა აკადემიის ყველა ინსტრუქტორს თბილი და შინაურული გარემოს შექმნისთვის.ასევე მადლობა ჩემ ახალ შეძენილ მეგობრებს,ერთად გატარებული სასიამოვნო და საინტერესო წუთებისთვის.
თეა ცინცაძე ნამასკარ 🙏 მე და იოგა უკვე მეორე ათწლეულია რაც ვმეგობრობთ და მთელი ამ დროის განმავლობაში რაც უფრო მეტად ვუღრმავდებოდი,მით მეტის გაგებისა და შეცნობის სურვილი მკლავდა - აი მიზეზი,რისთვისაც მივმართე იოგას ფედერაციას და დავრეგისტრირდი იოგას ინსტრუქტორთა კურსზე. მინდა გულითადი მადლობა გადავუხადო ბ-ნ გ.ბერძენიშვილს,ვისი პროფესიონალიზმის გარეშე ჩემი ოცნება ოცნებადვე დარჩებოდა. აქვე, არ შემიძლია არ აღვნიშნო საოცრად ყურადღებიანი და გულისხმიერი - თამარა მიდელაური,მასაც უღრმესი მადლობა ჩემგან. სიყვარულ-სიხარული გისურვეთ ყველას 😍
თამუნა ბეჟანიძე მოგესალმებით ❤️ ძალიან მიხარია, რომ ვარ იოგა აკადემიის 200 საათიანი იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების მე-11 კურსის კურსდამთავრებული სტუდენტი 🌱 ბოლო სამი თვე და მასთან დაკავშირებული ყველა ემოცია განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ჩემს ცხოვრებაში. ეს არის სივრცე,რომელიც გაძლევს იმ ცოდნას და პრაქტიკას, რაც სჭირდება ყველა იოგას ინსტრუქტორს და ასევე ნებისმიერ იოგას პრაქტიკოსს - ჩვენი და ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და უსაფრთხოებისთვის 🌱 ძალიან დიდი სიყვარული,შრომა და ცოდნა დევს კურსში - ერთი დიდი ბედნიერებაა აქ ყოფნა ❤️ მადლობა გიორგი ბერძენიშვილს, ამ სივრცის შექმნისთვის და გაზიარებისთვის ❤️ ასევე დიდი მადლობა იოგას სახლის თითოეულ წევრს ❤️
მარიამ თოქმაზიშვილი იოგას აკადემიაში გავიარე ინსტრუქტორის საბაზისო კურსი 2024 წლის ივნისში. კურსის მთელი პერიოდი იყო ერთგვარი მოგზაურობა თვითშემეცნების კუთხით. ამ მოგზაურობაში დიდი წვლილი შეიტანა ჩემმა პირველმა Yoga Guru-მ, გიორგი ბერძენიშვილმა, რომელმაც მომცა შეუდარებელი მაგალითი სიმშვიდის, შინაგანი წონასწორობის, თვით ჩაღრმავებისა და ცოდნის გაზიარების. იოგას ფილოსოფიასთან დაახლოებამ მაზიარა თვითწვდომის, საკუთარი შინაგანი "მეს" მოსმენის ბედნიერებას. მახსენდება ერთი კითხვა, რომელიც დამისვა ჩემმა ახლო მეგობარმა "რაზე ფიქრობ იოგას ასანების კეთების დროსო"? პასუხი: "თითქოს ყველაფერზე და ამავე დროს არაფერზე". ვკონცენტრირდები საკუთარ თავზე, ვეძიებ საყრდენს ჩემში. ვცდილობ მოვუსმინო სხეულს და გავაცნობიერო თუ რას გავდივარ თითოეული პოზის შესრულების დროს. ეს ურთულესი პროცესია და ამავე დროს დამამშვიდებელი". იოგას სახლის შეუდარებელი გუნდი არის მაგალითი პროფესიონალიზმის, ადამიანურობის, სიკეთისა და სიყვარულის. ჩემი დიდი მადლიერება მინდა გამოვხატო მათ მიმართ. თქვენ აკეთებთ უფრო მეტს, ვიდრე გვასწავლით თუ როგორ დავეუფლოთ იოგას სხვადასხვა პოზებს. თქვენ გვასწავლით ჰუმანურობას და სიყვარულს ერთმანეთის მიმართ.
ნათია დავითაშვილი რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია, 3 თვეში სრულყოფილად შეიმეცნო იოგა, მაგრამ გიორგი ბერძენიშვილს ნამდვილად შეუძლია ამ პერიოდში ცოდნის გასაღებების დასტა გადმოგცეს, იმიტომ, რომ ეს კურსი არის სრულფასოვანი, თანმიმდევრული და მოსწავლისთვის ძალიან გასაგებად შედგენილი. აქ გარდა იოგას ჰუმანიტარული (ისტორია, ეთიკა), ტექნიკური და პროფესიული უნარებისა ვსწავლობთ იოგა ანატომიას, რაც განაპირობებს იმას, რომ სწორად ვარჯიშს ვიწყებთ პირველ რიგში თავად და მერე შეგვიძლია, თავს უფლება მივცეთ სხვასაც ვასწავლოთ. შრომა, მოთმინება და დიდი სიყვარული, რაც გიორგი მასწავლებელმა ჩადო ამ კურსში პირდაპირ აისახა მის დახვეწილ და ხარისხიან გაკვეთილებზე 🤍 ცალკე მინდა გამოვყო ნინა ორჯონიკიძე, რომელმაც ერთ დროს თავადაც ეს კურსი გაიარა და დღეს ის არის ისეთი ინსტრუქტორი, რომელსაც თვალდახუჭული შეგიძლია ენდო ! გარდა იმისა, რომ აქვს ძლიერი საბაზისო ცოდნა, ეს არის პროფესიონალი, რომელიც არასდროს არ წყვეტს განვითარებას და აქვს დისციპლინის ისეთი ხარისხი, რომ აუცილებლად შთაგაგონებს. გარდა ინდივიდუალური გაკვეთილებისა, საშუალება მქონდა დავსწრებოდი მის ონლაინ ჯგუფურ გაკვეთილებს, რომლებიც ხარისხიანი, დინამიური და გააზრებული თანმიმდევრობითაა გამორჩეული. ნინას აქვს ინდივიდუალური მიდგომა ყველა სტუდენტთან. კურსი ონლაინ გავიარე, მაგრამ იმდენად კარგად იყო ყველაფერი ორგანიზებული, რომ ამდენი შრომისთვის და მოთმინებისთვის მადლიერების გრძნობით ვარ სავსე. და ახლა იწყება უფრო საინტერესო ცხოვრება ...🧚🏽‍♀️
ეკა გოგია 🧘‍♀️იოგას ინსტრუქტურთა კურსი არის საუკეთესო შესაძლებლობა, ყველასთვის ვისაც სურს, სამი თვის შემდეგ "შეხვდეს" საკუთარი თავის მრავალმხრივ გაუმჯობესებულ ვერსიას. თეორულ და პრაქტიკულ ცოდნასთან ერთად, იძენ სიმშვიდეს,თავდაჯერებულობას, ფიზიკურ და მენტალურ სიჯანსაღეს. ეს არის კურსი რომელიც ყველაზე მაღალ მოლოდინსაც კი გადააჭარბებს🥰. იოგას სახლში არაჩვეულებრივი გარემოა, პროფესიონალი და ძალიან მეგობრული ინსტრუქტორები და რა თქმა უნდა, კურსის ხელმძღვანელი- გიორგი ბერძენიშვილი, რომელთანაც ნებისმიერ კომუნიკაციას აქვს შემეცნებითი და თერაპიული ხასიათი. მუდამ მადლიერი ვიქნები ამ გამოცდილებისთვის 🧘‍♀️❤️
ნათია გულისაშვილი იოგას აკდემიაში გავიარე იოგას ინსტრუქტორთა კურსი, თავად ფიტნეს ტრენერი ვარ და კიდევ უფრო ღრმად მინდოდა ამ სფეროს შესწავლა და ახალი მიმართულებითაც განვითარება. პროცესი იყო ძალიან საინტერესო, სასიამოვნო, მრავალფეროვანი და შემეცნებითი. იმაზე მეტად ღრმა ცოდნა შევიძინე ანატომიაში, ვიდრე იქამდე მქონდა, რის გამოც ძალიან კმაყოფილი ვარ. გამოცდები იყო საკმაოდ რთული, რის გამოც, ცხადია, ბევრი ვიშრომეთ და ვიმეცადინეთ, ამიტომ ძალიან ვაფასებ აქ მოპოვებულ იოგას ინსტრუქტორის სერტიფიკატს. ძალიან მადლიეირ ვარ გიორგის და იოგას სახლის ყველა თანამშრომლის, ვუსურვებ წარმატებას და ამ კურსს ყველასთან გულწრფელად დიდი სიამოვნებით გავუწევს რეკომენდაციას ❤️ კურსზე განსაკუთრებით მომეწონა მეცნიერული მიდგომები. თანამედროვე სამყაროში იოგას ძალიან ბევრი სტერეოტიპი და არარეალური მისტიფიკაციური საბურველი ახლავს, იოგაზე ტყუილებით დაწყებული, ასტროლოგიითა და ეზოთერიკით დასრულებული, მიხარია, რომ ფსევდომეცნიერეზე მითები გავფანტეთ და რაც ვისწავლეთ, ყველაფერი რაციონალურობასთან ძალიან ახლოს და ისტორიულად სწორ ფაქტებზე იყო დაფუძნებული ❤️
თამთა კამლაძე 3 თვიანი იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსის გავლა იყო ერთ-ერთი საუკეთესო გადაწყვეტილება, რაც კი ცხოვრებაში მიმიღია. ძალიან დიდ თეორიულ ცოდნასა და გამოცდილებლასთან ერთად, მივიღე უზომოდ ბევრი დადებითი ემოცია, რომელიც თან გამყვება, მთელი ცხოვრება🫶🏻 მადლობა, იოგას სახლის დამფუძნებელს, გიორგი ბერძენიშვილს, ადამიანს, რომელმაც გვაზიარა ნამდვილ იოგას პრაქტიკას, ისტორიას, ფილოსოფიას, ეთიკასა და ანატომიას. ეს არის კურსი, რომელიც უნდა გაიაროს ყველამ, ვისაც სურს, საკუთარ თავსა და ცხოვრებაში დიდი, გარდამტეხი ცვლილებების მოხდენა🤍 მადლობა, რომ არსებობთ🤍

© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია