იოგას ინსტრუქტორთა აკადემია


კურსის რეზერვაცია / პირველი ნაწილის გახდა (600 ლარი)

კურსის სრული ღირებულება -  1800 ლარი

საქართველოს იოგას ფედერაცია იწყებს ინსტრუქტორთა მომზადების მეორე 200 საათიან კურსს.

კურსი მოიცავს იოგას ინსტრუქტრისთვის სავალებულო კომპეტენციის ბაზისს და აერთიანებს 12 დისციპლინას:

მასალები ტექსტისა (წიგნები) და ვიდეო - ქართულ ენაზე (იოგა-მალა, იოგა-ანატომია, იოგა-სუტრა, ჰათჰაიოგაპრადიპიკა და სხვა სალექციო მასალა)

ტექნიკა,
პრაქტიკა

ანატომია &
ფიზიოლოგია

იოგა
ჰუმანიტარულები

პროფესიული
უნარები

ასანა

 • ფეხდგომელა პოზები
 • აშთანგა იოგას პირველი სერია
 • აშთანგა იოგას მეორე სერია
 • ასისტირება - მეორე სერია
 • სუკჰასანა, პირველი სერია და თავზე დგომა
 • ხელებზე დგომები
 • ძალის განვითარება
 • პრანაიამა

 • პრანაიამას ცნება (პრანა, როგორც სიცოცხლე-შემეცნება-ნებელობა, პრანა -იდეალობის დარეალობის ერთიანობა, პრანას სხეობები)
 • პრაქტიკა, ჩაკრები და არხები
 • პრანაიამას მიმართება ასანებთან
 • ტაი-ჩი
 • სუნთქვის კონტროლი ( 1 სუნთქვის კონტროლი ძველ წყაროებში 2 სუნთქვის კონტროლი, როგორც ცოდვების გამოსყიდვისა და განწმენდის საშუალება 3 მარტივი პრანაიამა 4 სუნთქვის კონტროლი „თანხლებით“ და „თანხლების გარეშე“ 5 პრანაიამა გათავისუფლებისთვის 5 პრანაიამა მანტრას გამეორებასთან ერთად)
 • მედიტაცია

  • Mindfulness მედიტაცია
  • შავასანა
  • ტრატაკა
  • ომ მანტრა მედიტაცია

  ანატომია

  • იოგა-ანატომიის შესავალი
  • სუნთქვის ანატომია (იოგას გაკვეთილი უჯრედისგან, სუნთქვა, როგორც მოძრაობა ორ ღრუში)
  • სუნთქვის ანატომია - მეორე გაკვეთილი(1. დიაფრაგმის მიმაგრება 2. დიაფრაგმალური სუნთქვის სახეობები 3. დიაფრაგმის მოძრაობა 4. სუნთქვის ქიმია 5. დამხმარე კუნთები 6. ვოკალური და მენჯის დიაფრაგმა 7. ბანდჰები და წნევის ზონები)
  • ხერხემლის ანატომია (ფილოგენეზი და ონტოგენეზი)

  ფიზიოლოგია

 • რატომ გვტკივა კუნთები ვარჯიშის შემდგომ?!
 • როგორ ვსუქდებით - კვების ფიზიოლოგია?!(მაკროელემენტები და მათი პროცესები)
 • ბიომექანიკა

  • ძვალ-სახსართა სისტემა (1. სხეულის სისტემის დინამიკური ბალანსი 2. საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა 3. ძვალ-სახსართა სისტემის ქსოვილები: ძვლები და იოგები 4. სახსრები: სინოვიალური სახსრები 5. ბალანსირებული სასახსრე სივრცე 6. სახსრის მოქმედება)
  • ძვალ-სახსართა სისტემა 2 (1. რა უნდა ვიცოდეთ უსაფრთხო პრაქტიკისთვის სახსრების მოქმედებების შესაძლებლობების შესახებ 2. რვა ძირითადი სახსარი 3. იოგა-ანატომიის მნიშვნელობა ძვალ-სახსართა სისტემის მკურნალობისთვის 4. მინიმალური და აუცილებელი ცოდნა, რაც ყველა ინსტრუქტორმა უნდა იცოდეს.)
  • კუნთოვანი სისტემა 1 სისტემა (1. აგებულება და სახეები 2. 3 სახის კონტრაქცია 3. გაჭიმვა vs დაგრძელება 4. აგონისტ-ანტაგონისტ წყვლი)
  • კუნთოვანი სისტემა 1 სისტემა ( 5. სინერგია 6. ღრმა და ზედაპირული კუნთები 7. კინეტიკური ჯაჭვი 8. ტონუსი და მგრძნობელობა 9. ძალა და მოქნილობა)
  • ასანების ლაბორატორიაში (1. ძირითადი და მეორადი ეფექტები. 2. სტატიკა და დინამიკა. 3. ტოტალობა და აგრეგატი. 4 პროცესი და რეზულტატი. 5 კატეგორიები. 6 კითხვები ანალიზისთვის)
  • ფეხდგომელა ასანების ბიომექანიკა (ტადასანა, უტკატასანა, უტტანასანა, უტტჰიტა ჰასტა პადანგუშთჰასანა)

  ისტორია

  • იოგას ისტორიის რეზიუმე
  • იოგა ვედური ეპოქის წყაროებში
  • შრამანები
  • ადრეული უპანიშადები
  • იოგას მოძღვრება მაჰაბჰარატაში, ბჰაგავად-გიტას ჩათვლით
  • პატანჯალა-იოგა-შასტრა
  • იოგაჩარა ბუდიზმი
  • ტანტრა
  • ჰათჰაიოგა
  • თანამედროვე იოგა

  ეთიკა

  • იამა და ნიამას პრინციპები (1. მორალის წყარო 2. აჰიმსა - ზიანის პრინციპი 3. იოგური მორალი: უტილიტარიზმი თუ იმპერატივი? 4. საკრალური და სეკულარული 5. კრია-იოგა, როგორ მორალური ძრავი)
  • იოგა-ნიამას პოლიტიკური, სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები
  • იოგასუტრა 1.33 - მედიტაცია, როგორც ცხოვრების გზა

  ფილოსოფია

  • რა არის იოგას ცნება
  • იოგა-სუტრა ვივეკანანდა - შესავალი (აბსოლუტი, შემეცნების ზღვარი, უსარულო)
  • ეთიკის წყარო - ემპირია და ფილოსოფია (დისკუსია)
  • იოგა-სუტრა - თავი პირველი (ცნობიერების დონეები, ცნების წარმოშობა, გუნები, სამსკარები)
  • სამადჰი (1 სამადჰი ტექსტებში, რომელთაც ვედანტას გავლენა აქვთ 2 სამადჰი ტანტრულ ტექსტებში 3 სამადჰი, როგორც წინა პრაქტიკების დროში გახანგრძლივება 4 სამადჰი, როგორც სიკვდილისმაგვარი ტრანსი 5 განზავება (ლაია) და შინაგანი ხმა (ნადა))
  • ბჰაგავად-გიტა 1,2 თავი

  მეთოდოლოგია

  • მაისორის სტილი
  • სწავლების ინდივიდუალური მეთოდოლოგია (1. მოსწავლესთან კომუნიკაცია 2. ინდივიდუალური სტრატეგია 3. ვერბალური ისნტრუქტაჟი და ფიზიკური დახმარება 4. თეორიის და პრაქტიკის მიწოდების პროპორცია)
  • თანმიმდევრობის შერჩევა და დამახსოვრება
  • ასისტირება ფეხდგომელა პოზებში
  • ასისტირება მეორე სერია (ბჰარადვაჯასანამდე)
  • ასისტირება მეორე სერია (ვრიშჩიკასანამდე)
  • პედაგოგიკა, როგორც აღზრდა (დისციპლინა და ინდივიდუალიზმი)
  • ხელებზე დგომების მეთოდი და ასისტირება
  • იოგას დონეები

  განვითარება

  • განხილვა კინოფილმის (ვის აკუთვნის იოგა?!) თანამედროვე იოგას ბაზარი

  პრაქტიკუმი

  კურსის ავტორი და ხელმძღვანელი - გიორგი ბერძენიშვილი

  იოგას საერთაშორისო ფედერაციის და საერთაშორისო იოგა ალიანსის წევრი.
  • იოგათი 14 წლის ასაკიდან დაინტერესდა.
  • იმოგზაურა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, სადაც წამყვანი მასწავლებლებისგან მიიღო განათლება იოგას მოძღვრების შესახებ. გამორჩეული მასწავლებლები: მანჯუ პატაბჰი ჯოისი და დევიდ სვენსონი
  • 2006-დან მოყოლებელი თავის ცოდნას უზიარებს საქართველოში.
  • 2009 წელს გახდა საქართველოს იოგას ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პრეზიდენტი.
  • 2010 წელს დააფუძნა საქართველოში იოგას პირველი ცენტრი - „იოგას სახლი“, რომელსაც დღეს რამდენიმე ფილიალი აქვს.
  • ამზადებს ინსტრუქტორებს, რომლებიც მუშაობენ როგორც „იოგას სახლში“, ისე საქართველოში არსებულ სხვა ცენტრებში.
  • 2020 წელს დაიწყო ინსტრუქტორების ერთიანი მომზადების ახალი კურსი, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტთან და მოიცავს 12 დისციპლინას: ასანა, პრანაიამა, მედიტაცია, ანატომია, ფიზიოლოგია, ბიომექანიკა, ისტორია, ეთიკა, ფილოსოფია, მეთოდოლოგია.
  • თარგმანების ავტორი: იოგასუტრა, ჰათჰაიოგაპრადიპიკა, იოგა-მალა, იოგა-ანატომია.

  შემდეგი კურსი დაიწყება დეკემბერში

  კურსის ხანრძლივობა 8 კვირა. 

  კურსის ხელმძღვანელი - გიორგი ბერძენიშვილი

  გაიცემა საქართველოს იოგას ფედერაციის სერტიფიკატი

  სრული კურსის ღირებულება -  1800 ლარი
    
  კურსის ნაწილი გავლა შესაძლებელია ონლაინ, ან გაცდენის შემთხვევაში ჩანაწერის ყურება.
   
  განრიგი:
  1. ორშ, ოთხ, პარ: ან 17:00 დან 18:30 მდე ან 21:00 დან 22:30 მდე - (ორ ჯგუფად გაიყოფა)
  2. სამშ, ხუთშ - 19:00 დან 22:00 მდე
  3. შაბათ-კვირა 14:00 დან 17:00 მდე (60 საათი)
  4. პრაქტიკა/ასისტენტობა არჩევით 30 საათი
  5. დამოუკიდებელი სამუშაო 35 საათი
   

  კურსის რეზერვაცია / პირველი ნაწილის გახდა (600 ლარი)

  მიმდინარე კურსზე

  მარიამ ჯუღელი
  ირაკლი დოკვაძე
  lela pochkhua
  ნანკა ზურაბაშვილი
  მამუკა გაბაიძე
  ვერონიკა სანამიან
  თამუნა ჭაღიაშვილი
  თათო მაჭავარიანი
  მარიამ ხულელიძე
  ნანუ მაცაბერიძე
  ნინო სირაძე
  ნატო გვაზავა
  Shine
  მარიამ მინაძე
  დეა უგრეხელიძე
  ნათია ჯღამაძე
  გვანცა თოდაძე
  ეკატერინე ერქომაიშვილი
  ნინო ქიმაძე
  მაგდა დათუაშვილი
  Მარი Ჩიხლაძე
  ლევან კოდალაშვილი
  მაია ჭიპაშვილი
  ეთო ალექსაშვილი
  ნინო მეტრეველი
  მოე
  ნინო უკლება
  nato chabukiani

  კურსდამთავრებულები

  გიორგი გოზალიშვილი
  ირინა ქომეთიანი
  ელენე ნაჭყებია
  მარიამ დოლიძე
  ირაკლი კვარაცხელია
  ანასტასია მჟავია
  თამილა კულუმბეგოვი
  ნინო ბარბაქაძე
  მარიამ ხელაძე
  მარიამ გამყრელიძე
  ნინო გიგუაშვილი
  ანა ნანუაშვილი
  ირინა ჯაფარიძე
  თინა რუხაძე
  ვერა სხირტლაძე
  გოგა თაბუკაშვილი
  რუსუდან გოგალაძე

  კურსდამთავრებულთა გამოხმაურება

  ირინა ქომეთიანი იოგას სახლის კარი პირველად 6 წლის წინ შევაღე და მიხარია, რომ როგორც იტყვიან, სწორ დროს სწორ ადგილას აღმოვჩნდი. თავდაპირველად ჩემი მიზანი ფიზიკური მდგომარეობის (ხერხემლის ტკივილი) გაუმჯობესება იყო, თანდათანობით კი, არა მხოლოდ სხეულმა, შინაგანმა სამყარომაც განიცადა სრული ტრანსფორმაცია. იოგას გაკვეთილს საკუთარ თავთან და შესაბამისად, მთელ სამყაროსთან ჰარმონიულად მყოფი ვტოვებდი. იოგა ბევრად მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე ასანების შესრულება და სუნთქვითი ვარჯიშები. გადავწყვიტე, უფრო საფუძვლიანად შემესწავლა და დიდი მადლობა გიორგის, რომ მომცა ამის საშუალება❤️ გიორგის საავტორო კურსი არის ზუსტად ის, რასაც ვეძებდი - პროფესიონალის მიერ მეთოდოლოგიურად შედგენილი თეორიული და პრაქტიკული პროგრამა, წლების გამოცდილებით გაჯერებული. ბედნიერი ვარ, რომ თამამად შევძლებ გავუზიარო სხვებს აქ მიღებული ცოდნა. სწავლების პროცესი და გარემოც არაჩვეულებრივია, საინტერესოსთან ერთად ლაღი და ხალასი. “იოგას სახლი” - სახლი ხომ ადამიანისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, სიმშვიდე, სიმყუდროვე, სითბო, ნავსაყუდელი. აი, სწორედ ასეთი სახლური გარემო სუფევს აქ ❤️
  ელენე ნაჭყებია იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსი იყო ჩემთვის საოცარი გამოცდილება. მიუხედავად იმისა, რომ მესამე წელია იოგას სახლის აქტიური პრაქტიკოსი ვარ, უამრავი ახალი ვისწავლე და გაეცა პასუხი იმ კითხვებს, რასაც ველოდი და რასაც არ ველოდი. გიორგიმ დეტალურად გაგვაცნო თითოეული ასანა, მათ შიგნით ანატომია, იოგას ისტორია, ეთიკა და ფილოსოფია მის გარშემო. ამ პერიოდში მედიტირებით, სუნთქვითი ვარჯიშებით, მანტრებით, სრულებით სხვანაირად გავიაზრე და შევიგრძენი იოგას არსი. ამავდროულად საგრძნობლად დაიხვეწა ჩემი პრაქტიკული მხარეც. აღსანიშნავია კურსის ასეთი ინფორმატიული ხასიათის გარდა, რამდენად მრავალფეროვანი და სახალისო იყო უკლებლივ ყოველი დღე. საუცხოოდ თბილი და მეგობრული გარემო შეიქმნა, აქ გავიცანი ჩემთვის უკვე ძალიან ძვირფასი ადამიანები. ეს კურსი იდეალურია ნებისმიერისთვის, ვისაც უბრალოდ აინტერესებს იოგა, დარწმუნებული ვარ თქვენც ისევე გაგიჭირდებათ ბოლოს დამშვიდობება, როგორც ჩვენი ჯგუფის თითოეულ წევრს !
  ირაკლი კვარაცხელია დღეს ბოლო დღეა იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსის. ისეთი განცდა მაქვს თითქოს ორთვიანი მოგზაურობიდან ვბრუნდები. ჩვენ ყოველდღე ვიკრიბებოდით და ვასრულებდით პრანაიამას, მედიტაციას, ასანებს. მე ჩემს თანამგზავრებთან ერთად ვიძრომიალე სულის, გონების ისეთ ადგილებში სადაც არცერთი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ჩვენ გვყავდა ძალიან კარგი წინამძღოლი, რომელმაც თანმიმდევრულად და ფრთხილად გვატარა მის მიერ გაკვალულ გზებზე. მადლობა, გიორგი, ეს მოგზაურობა დაუვიწყარი იქნება ჩემთვის. ანა, ანასტასია, გოგა, ელენე, ვერა, ირა, მარი, მარიამ, მარიამ, ნინო, ნინო, რუსა ძალიან მიყვარხართ.
  ანასტასია მჟავია საქართფველოს იოგას ფედერაციის შესახებ დიდი ხანია ვიცი. რამდენიმე წლის წინ ვნახე,რომ ინსტრუქორების მომზადების კურსი ჩატარდა. რამდენიმე კვირის წინ აღმოვაჩინე,რომ ახალი კურსი შედგა და მიუხედავად დატვირთული გრაფიკისა გადავწყვიტე გამევლო. ჩვენი ინსტრუქტორი და მასწავლებელი გიორგი უმაღლეს დონეზე გვაწვდის მასალას, გვიხსნის ასანებს და დეტალურ ინფორმაციას გვაძლევს.ის მისტიკა და ამოუცნობი რამ,რაც იოგას თავს ახვევია ნათელი ხდება გიორგის კურსის თეორიული ნაწილით. დამოუკიდებელ პრაქტიკოსი ვარ,მაგრამ ზოგჯერ ვერ ვხვდები ასანის სიზუსტეს. იოგას სახლში ჩემს შეკითხვებს დაუსმელად გაეცა პასუხები. კომპეტენტური მასწავლებლის დახმარებით უფრო მარტივად შემიძლია მივაღწიო მიზანს. მეგობრული გარემო, რომელიც სტუდიაშია,ყოველთვის კარგ განწყობას ქმნის. უნდა აღვნიშნო ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული სტუდენტისადმი.
  თამილა კულუმბეგოვი ორი წელი ველოდი იოგას სასერთიფიკატო კურსის გახსნას... ასე ჰქვია კურსს,რომელიც გაძლევს სიცოცხლის,ხალისის,ტკბობის,შეცნობის სერთიფიკატს;🕉 გიორგი აღმოჩნდა მასწავლებელი,მთელი თავისი არსით! ბედნიერებაა მოგეცეს შესაძლებლობა იცნობდე ერთ-ერთ იმ ადამინათაგანს,რომელთა ხათრით ეს სამყარო აგრძელებს არსებობას... 💜💜💜 ი ო გ ა ცვლის საუკეთესო ვერსიამდე🌈
  ნინო ბარბაქაძე თითქმის 2 წელი ველოდებოდი იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსში მონაწილეობის მიღების შესაძლებობას. ბედნიერი ვარ, რომ გავხდი პროგრამის მონაწილე. ამ შესაძლებლობისთვის დიდი მადლობა იოგას სახლს და გიორგი ბერძენიშვილს.გიორგისგან და იოგასგან მხოლოდ საინტერესოს და სასარგებლოს ველოდები, მაგრამ კურსის შინაარსმა გადააჭარბა სასიამოვნო მოლოდინს. ეს არის ძალიან გონივრულად, თანმიმდევრულად, პროფესიონალურად და რაც მთავარია სტუდენტისთვის გასაგებად და საინტერესოდ შედგენილი პროგრამა.ყოველი ლექციის შემდეგ ხდება უკეთესი გააზრება იოგას არსის, თითოეული ასანის და საკუთარი თავის, მეტი ენერგია და სურვილი უფრო მეტის შესაცნობად, მეტი უნარი საკუთარი თავის და სხვების განვითარების ხელშეწყობისთვის. ,,იოგას სახლი" ნამდვილად მოიცავს თავის თავში სახლის და შინაურული გარემოს შინაარსს. არასტრესული გარემო, პროფესიონალი მენტორი და საინტერესო, ერუდირებული და მეგობრული კურსელების გარემოცვა
  მარიამ ხელაძე 200 საათი, 70 დღე, 12000 წუთი და უსასრულო ძიება ჩვენ ვეძებდით საყრდენებს საკუთარ სხეულში და გონებაში, ვეძებდით საკუთარ თავებს სხვადასხვა ასანებში და ერთმანეთის გამოცდილებებში, ვეძებდით სუნთქვას ჩვენში და ბგერებს ჩვენს გარშემო, ვეძებდით საერთო სივრცეს, ინდივიდუალურ ხმას, აზრს და შეფასებას, ვეძებდით ძვლებს, კუნთებს, სახსრებს, სივრცეებს მათ შორის :) ვეძებდით იდეებს, სასრულს და უსასრულოს, მცდარს და უფრო მცდარს, მაკრო და მიკრო ელემენტებს... :) და ამ უწყვეტ ტალღაში ყველამ ვიპოვეთ ის რასაც ვეძებდით, და ეს რაღაც ყველასთვის განსხვავებული და მსგავსია თანადროულად ეს წინააღმდეგობებია, რომლებსაც მოვხსნით. ყველას წარმატებას გისურვებთ, არასდროს დამავიწყდებით! Giorgi Berdzenishvili ❤️
  მარიამ გამყრელიძე ცხოვრებაში არის რაღაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი "წერტილები", რომელიც Შემდეგ სხივის სათავედ გადაიქცევა და თავისი მასშტაბურობით მთელს ცხოვრებას გასდევს.. მგონია ასეთი მნიშვნელოვანი "წერტილია" იოგას ინსტრუქტორთა კურსის დაწყება.. ეს კურსი ასეთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს უმეტესად იმის წყალობით, რომ ძალიან კომპლექსურია და თითქმის არ რჩება არც ერთი დეტალი, რომელსაც არ Შეეხება, ეს კომპლექსურობა კი სწორედ Შესაძლებლობების სრულქმნის საწინდარია.. ამ ადგილას, კიდევ ერთხელ აღმოვაჩინე ის, რაც ისედაც მჯეროდა და ვიცოდი, მაგრამ ამ კურსის Შემდეგ უკვე მყარად დარწმუნებული ვარ💙 მიყვარს ყველა ადამიანი, რომელიც ამ კურსს ქმნის და თუ თავიდან Ჩემი მოტივაცია იოგის საფუძვლიანი ათვისება იყო პირადი მოტივებისთვის, ახლა სურვილიც კი გამიჩნდა ეს უზღვავი პოზიტივი სხვა ხალხსაც გავუზიარო😇 იოგას მთავარი წესია "არასოდეს გაჩერდე იქ, სადაც სუნთქვა არ Შეგიძლია", „იოგას სახლი“ კი ის ადგილია, სადაც სუნთქვაში მუდამ ხელს გიწყობენ, პირდაპირი და გადატანითი მნისვნელობით ❤🧡💛💚💙 თქვენს თავს უკეთეს საჩუქარს ნამდვილად ვერ გაუკეთებთ 💙
  ნინო გიგუაშვილი არ შეიძლება იოგაზე დადიოდე და ვერ ხედავდე განსხვავებას იოგამდელ და იოგას შემდეგ ცხოვრებას შორის. ჩემს შემთხვევაშიც გარდამტეხი აღმოჩნდა 1 წლის წინ "იოგას სახლის" შეღებული კარი... ესაა ადგილი განვითარებისთვის, ინსპირაციისთვის, დაუვიწყარი მოგზაურობისთვის შენს ფიზიკურ თუ სულიერ სამყაროში და უბრალოდ კარგად ყოფნისთვის. "იოგას სახლის"მიერ გამოცხადებული იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსი გიორგი ბერძენიშვილის ავტორობით, უნიკალურია თავისი არსით კომპლექსურობით და მრავალმხრივობით არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ თამამად ვიტყვი რომ გლობალურადაც, რამდენადაც ფიზიკური დატვირტვასთან ერთად მოიცავს ფილოსოფიას, ეთიკას,ანატომიას, სუნთქვის ხელოვნებას, კვების საკითხებს, ყველაფერს რაც საბოლოოდ იოგას აქცევს ცნობიერების მართვის მეთოდად, პროცესად რომელიც თავადაა მიზანი. აქ შექმნილი მეგობრული და პროფესიონალური გარემო, ინდივიდუალური მიდგომა და ძალისხმევა თავის გზას პოულობს და გაორმაგებული ენერგიით უბრუნდება მაძიებელს, დიახ, იოგა პირველ რიგში მაძიებლებისთვისაა, იმ ადამიანებისთვის ვისაც სურთ "თავად გახდნენ ცვლილება, რომლის დანახვაც სურთ სამყაროში"
  ანა ნანუაშვილი მეორე წელია რაც იოგას სახლი აღმოვაჩინე და სულ მინდოდა უფრო სიღრმისეულად შემესწავლა ეს სფერო და ჩემი ოცნებაც ახდა, დაიწყო ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსები. მიუხედავად იმისა, რომ გადატვირთული რეჟიმის გამო ხშირად ვერ ვახერხებდი გაკვეთილებზე სიარულს, ყველა გაკვეთილი და ინფორმაცია იდებოდა ონლაინ რაც ჩემთვის ძალიან მოსახერხებელი იყო. უამრავი საჭირო ინფორმაცია მივიღეთ, რომელიც ადეკვატურად, საინტერესოდ და გასაგებად იყო გიორგის მიერ მოწოდებული. არაფერს ვამბობ ჩვენი გიორგის პროფესიონალიზზმე, ყველა მისი ლექცია და პრაქტიკა ძალიან ინფორმატიული და სახალისო იყო. ასევე მინდა გითხრათ ჯგუფის წევრების შესახებ, მიახრია რომ ამ კურსის დახმარებით გავიცანი თითოეული მათგანი <3 აქაც კიდევ ერთხელ დავწერ, რომ ტვინში მაქვს ორი რამ ჩაბეჭდილი😂 1. ვინც იოგას პრაქტიკას მისდევს ყველა კარგია. 2. ხინკლის ჭამა არ ასუქებს. <3 მადლობა ყველაფრისთვის
  თინა რუხაძე ბედნიერი ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა გამევლო იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი. თავდაპირველად იგი მოითხოვდა ბევრ დროს სამუშაო დღის შემდეგ, რაც არ იყო მარტივი. ბოლოს კი როლები შეიცვალა და სამსახური მოითხოვდა დროს იოგას გაკვეთილების წინ :) კურსის მასალები, ფიზიკური და გონებრივი ვარჯიში და ძიებები გადაიქცა მთვარ მამოძრავებელ ძალად და მე ყოველ დღე ველოდი რას გავიგებდი ახლს იოგაზე და პიროვნულ მე-ზე სხვათა გამოცდილებიდან. გიორგის შედგენილი პროგრამა იყო თანმიმდევრული და მრავლისმომცველი. ვისწავლეთ ასანების ანატომიურად განხილვა,პრინციპების პოვნა, რომ ყოველ ახალ ასანაში შევძლოთ სიმყარის და სიმსუბუქის მიღწევა. ძალიან სასიამოვნო იყო ჯგუფის სხვა წევრებთან ურთიერთობა, აზრების გაზიარება, ერთობლივი მსჯელობა და სიხარულის დანახვა მათ სახეზე, როცა რომელიმე ჩვენგანი დაძლევდა ახალ დაბრკოლებას ფიზიკური თუ გონებრივი განვითარების გზაზე. თითქოს უხილავად ხელს ვაშველებდით ერთმანეთს. დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ძალიან მიყვარხართ ♡ დიდი მადლობა გიორგის და იოგას სახლს. საოცარი თავგადასავალი გელით მათ, ვინც მომავალში გაივლით ამ კურსს ♡
  ვერა სხირტლაძე 💫თითქმის ბავშვობიდან ძალიან მაინტერესებდა იოგა, როგორც ცხოვრების სტილი, ყველა ასპექტით... ვოცნებობდი რომ როდისმე მეც იოგი გავხდები. ამ ზაფხულს სრულიად მოულოდნელად მოვხვდი პირდაპირ ინტრუქტორების მომზადების კურსზე, გიორგი ბერძენიშვილთან, და ვარ ეხლა ძალიან ბედნიერი და მოხარული, რომ ასე მოხდა! 💖 თავიდან მეშინოდა, რომ გამოუცდელი ვარ და ჩემთვის იოგა უცხო სამყაროა, მაგრამ ეხლა კურსის შუაში ვართ და დავრწმუნდი, რომ სწორე არჩევანი გავაკეთე. ზუსტად დამწყებისთვის საუკეთესოა ეს კურსი, რადგან დაწვრილებით ვარჩევთ , როგორ სწორედ და ეფექტურად შევასრულოთ ასანები, რომ სასხრები არ დავაზიანოთ და მაქსიმალური სარგებლობა მივიღოთ ვარჯიშის დროს. ძალიან საინტერესო სუნთქვის პრაქტიკა, იოგას ეტიკა და მედიტაციაც.მგონი ზუსტად ასე უნდა დაიწყოს ადამიანმა იოგას შესწავლა,, რადგან ასე უფრო გააზრებულად და სწორედ მიუდგება პრაქტიკასაც. 1 თვეში გავძლიერდი, ენერგია მომემატა და მგონი უფრო მშვიდი გავხდი🧘‍♂️. საოცარი ჯგუპელები მყავს💗🤸‍♀️ და საუკეთესო მასწავლებელი, მცოდნე, პროფესიონალი , კარგი იუმორით 😎🧘‍♂️ ბედნიერი ვარ, რომ მოვხვდი იოგას სახლში, ნამდვილად თბილ , მეგობრულ და საოცარ გარემოში , აქ მოსვლა ყოველთვის მიხარია 💓🙏💓
  გოგა თაბუკაშვილი იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელ კურსამდე არ მქონია შეხება იოგასთან, თუმცა ყოველთვის მაინტერესებდა. როცა გავიგე, ამ კურსის შესახებ, იმ წამსვე მივწერე გიორგის და სულ რამდენიმე წუთში გადავწყვიტე რომ ეს ის კურსი იყო, რომელიც მე უნდა გამევლო. რამდენიმე დღის წინ დასრულდა კურსი და დაიწყო ახალი, ძალიან საინტერესო და საკმაოდ გამომწვევი ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში. მოტივაცია, ენერგია, სილაღე, ბალანსი, სიყვარული .... ეს არის რაც მიმაქვს ამ კურსიდან. დიდი მადლობა გიორგი , დღეს კიდევ უფრო მეტს ვეძებ ჩემ შიგნით თუ ჩემ გარეთ, და რაც მთავარი ამ ძიებაში ბედნიერებას ვგრძნობ ყოველ წამში. ❤️
  რუსუდან გოგალაძე ზოგჯერ ცხოვრება ძალზედ ლამაზ სიურპრიზებს გვიმზადებს და ჩვენს ამქვეყნიურ ყოველდღიურობას, განსაკუთრებულ ელფერს და სტიმულს მატებს. 💚✨💚ასე აღმოჩნდა ჩემს შემთხვევაშიც. 💫ოცნებად მქონდა ჩემს ქალაქში, კერძოდ ხაშურში, ყოფილიყო იოგას შემსწავლელი სტუდია. 🧘‍♀️ინსტრუქტორთა ერთიანი კურსის გავლის მეშვეობით, გიორგი ბერძენიშვილის ავტორობით, 🙏არათუ შევძელი დავუფლებოდი იოგას პრაქტიკას,არამედ თავად გავხდი იოგას ინსტრუქტორი და შესაძლებლობა მომეცა ჩემი ცოდნა გავუზიარო სხვებს და თავადაც ვიყო მუდმივ პროცესში. 💚🤸‍♀️🧘‍♀️🕉️✨

  © 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია