იოგას ინსტრუქტორთა აკადემია


კურსის რეზერვაცია (300 ლარი)
დარჩა 9 ადგილი (15)

საქართველოს იოგას ფედერაციის 200 საათიანი კურსი.

კურსი მოიცავს იოგას ინსტრუქტრისთვის სავალდებულო კომპეტენციის ბაზისს და აერთიანებს 12 დისციპლინას:

კურსის ხანრძლივობა 8 კვირა. 

კურსის ხელმძღვანელი - გიორგი ბერძენიშვილი

გაიცემა საქართველოს იოგას ფედერაციის სერტიფიკატი

სრული კურსის ღირებულება -  2000 ლარი

  
კურსი შედგება ლექციებისგან (მათ შორის ვიდეო ლექციებისგან),თეორიული მასალებისგან ქართულ ენაზე და პრაქტიკისგან
 
განრიგი:
 1. ორშ, ოთხ, პარ. იქნება არჩევით: დილის, შუადღის ან საღამოს
 2. ხოლო შაბათ-კვირას: 14:00 დან 17:00 მდე

ტექნიკა,
პრაქტიკა

ანატომია &
ფიზიოლოგია

იოგა
ჰუმანიტარულები

პროფესიული
უნარები

ასანა

 • ფეხდგომელა პოზები
 • აშთანგა იოგას პირველი სერია
 • აშთანგა იოგას მეორე სერია
 • ასისტირება - მეორე სერია
 • სუკჰასანა, პირველი სერია და თავზე დგომა
 • ხელებზე დგომები
 • ძალის განვითარება
 • პრანაიამა

 • პრანაიამას ცნება (პრანა, როგორც სიცოცხლე-შემეცნება-ნებელობა, პრანა -იდეალობის დარეალობის ერთიანობა, პრანას სხეობები)
 • პრაქტიკა, ჩაკრები და არხები
 • პრანაიამას მიმართება ასანებთან
 • სუნთქვის კონტროლი ( 1 სუნთქვის კონტროლი ძველ წყაროებში 2 სუნთქვის კონტროლი, როგორც ცოდვების გამოსყიდვისა და განწმენდის საშუალება 3 მარტივი პრანაიამა 4 სუნთქვის კონტროლი „თანხლებით“ და „თანხლების გარეშე“ 5 პრანაიამა გათავისუფლებისთვის 5 პრანაიამა მანტრას გამეორებასთან ერთად)
 • მედიტაცია

  • Mindfulness მედიტაცია
  • შავასანა
  • ტრატაკა
  • ომ მანტრა მედიტაცია

  ანატომია

  • იოგა-ანატომიის შესავალი
  • სუნთქვის ანატომია (იოგას გაკვეთილი უჯრედისგან, სუნთქვა, როგორც მოძრაობა ორ ღრუში)
  • სუნთქვის ანატომია - მეორე გაკვეთილი(1. დიაფრაგმის მიმაგრება 2. დიაფრაგმალური სუნთქვის სახეობები 3. დიაფრაგმის მოძრაობა 4. სუნთქვის ქიმია 5. დამხმარე კუნთები 6. ვოკალური და მენჯის დიაფრაგმა 7. ბანდჰები და წნევის ზონები)
  • ხერხემლის ანატომია (ფილოგენეზი და ონტოგენეზი)

  ფიზიოლოგია

 • რატომ გვტკივა კუნთები ვარჯიშის შემდგომ?!
 • როგორ ვსუქდებით - კვების ფიზიოლოგია?!(მაკროელემენტები და მათი პროცესები)
 • ბიომექანიკა

  • ძვალ-სახსართა სისტემა (1. სხეულის სისტემის დინამიკური ბალანსი 2. საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა 3. ძვალ-სახსართა სისტემის ქსოვილები: ძვლები და იოგები 4. სახსრები: სინოვიალური სახსრები 5. ბალანსირებული სასახსრე სივრცე 6. სახსრის მოქმედება)
  • ძვალ-სახსართა სისტემა 2 (1. რა უნდა ვიცოდეთ უსაფრთხო პრაქტიკისთვის სახსრების მოქმედებების შესაძლებლობების შესახებ 2. რვა ძირითადი სახსარი 3. იოგა-ანატომიის მნიშვნელობა ძვალ-სახსართა სისტემის მკურნალობისთვის 4. მინიმალური და აუცილებელი ცოდნა, რაც ყველა ინსტრუქტორმა უნდა იცოდეს.)
  • კუნთოვანი სისტემა 1 სისტემა (1. აგებულება და სახეები 2. 3 სახის კონტრაქცია 3. გაჭიმვა vs დაგრძელება 4. აგონისტ-ანტაგონისტ წყვლი)
  • კუნთოვანი სისტემა 1 სისტემა ( 5. სინერგია 6. ღრმა და ზედაპირული კუნთები 7. კინეტიკური ჯაჭვი 8. ტონუსი და მგრძნობელობა 9. ძალა და მოქნილობა)
  • ასანების ლაბორატორიაში (1. ძირითადი და მეორადი ეფექტები. 2. სტატიკა და დინამიკა. 3. ტოტალობა და აგრეგატი. 4 პროცესი და რეზულტატი. 5 კატეგორიები. 6 კითხვები ანალიზისთვის)
  • ფეხდგომელა ასანების ბიომექანიკა (ტადასანა, უტკატასანა, უტტანასანა, უტტჰიტა ჰასტა პადანგუშთჰასანა)

  ისტორია

  • იოგას ისტორიის რეზიუმე
  • იოგა ვედური ეპოქის წყაროებში
  • შრამანები
  • ადრეული უპანიშადები
  • იოგას მოძღვრება მაჰაბჰარატაში, ბჰაგავად-გიტას ჩათვლით
  • პატანჯალა-იოგა-შასტრა
  • იოგაჩარა ბუდიზმი
  • ტანტრა
  • ჰათჰაიოგა
  • თანამედროვე იოგა
  • მნიშვნელოვანი ტექსტების ქრონოლოგია

  იოგას ცნება

  • იოგა, როგორც პრაქტიკა, იოგა, როგორც მიზანი
  • ოთხი იოგა
  • იოგანგები: იოგას განშტოებები/საფეხურები
  • გაფრთხილება და კრიტიკა

  იოგას გზა

  • ხელისშემშლელი და დამხმარე ფაქტორები
  • სხვადასხვა ტრადიციის გავლენა, გურუ, მოსწავლე და ინიციაცია
  • სხეულის გაწმენდა
  • ეთიკური პრინციპები და დანაწესები (იამა-ნიამა)
  • საერო ცხოვრება და განდეგილობა
  • ისტორიული იოგა ქალების მიმართ

  ასანა

  • ასანა, როგორც მჯდომელა პოზა სუნთქვის კონტროლისა და მედიტაციისთვის
  • სხვა პოზები გარდა მჯდომელა პოზებისა
  • ასანების გავრცლება და აღზევება
  • ასანების მიზნები

  სუნთქვის კონტროლი (პრანაიამა)

  • სუნთქვის კონტროლი ძველ წყაროებში
  • სუნთქვის კონტროლი, როგორც ცოდვების გამოსყიდვისა და განწმენდის საშუალება
  • მარტივი პრანაიამა
  • სუნთქვის კონტროლი „თანხლებით“ და „თანხლების გარეშე“
  • პრანაიამა გათავისუფლებისთვის
  • პრანაიამა მანტრას გამეორებასთან ერთად

  იოგური სხეული

  • არხები, ენერგიები და ვიტალური პრინციპები
  • სხეული, როგორც მიკროკოსმოსი
  • ჩაკრები, საყრდენები, კვანძები: ლოკაციები სხეულში
  • კუნდალინი
  • ბინდუ
  • იოგური სხეულის ონტოლოგიური სტატუსი
  • სხეულის ტრანსფორმაცია
  • 5 სხეული (კოშა)

  მეთოდოლოგია

  • მაისორის სტილი
  • სწავლების ინდივიდუალური მეთოდოლოგია (1. მოსწავლესთან კომუნიკაცია 2. ინდივიდუალური სტრატეგია 3. ვერბალური ისნტრუქტაჟი და ფიზიკური დახმარება 4. თეორიის და პრაქტიკის მიწოდების პროპორცია)
  • თანმიმდევრობის შერჩევა და დამახსოვრება
  • ასისტირება ფეხდგომელა პოზებში
  • ასისტირება მეორე სერია (ბჰარადვაჯასანამდე)
  • ასისტირება მეორე სერია (ვრიშჩიკასანამდე)
  • პედაგოგიკა, როგორც აღზრდა (დისციპლინა და ინდივიდუალიზმი)
  • ხელებზე დგომების მეთოდი და ასისტირება
  • იოგას დონეები

  განვითარება

  • განხილვა კინოფილმის (ვის აკუთვნის იოგა?!) თანამედროვე იოგას ბაზარი

  პრაქტიკუმი

  კურსის ავტორი და ხელმძღვანელი - გიორგი ბერძენიშვილი

  იოგას საერთაშორისო ფედერაციის და საერთაშორისო იოგა ალიანსის წევრი.
  • იოგათი 14 წლის ასაკიდან დაინტერესდა.
  • იმოგზაურა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, სადაც წამყვანი მასწავლებლებისგან მიიღო განათლება იოგას მოძღვრების შესახებ. გამორჩეული მასწავლებლები: მანჯუ პატაბჰი ჯოისი და დევიდ სვენსონი
  • 2006-დან მოყოლებელი თავის ცოდნას უზიარებს საქართველოში.
  • 2009 წელს გახდა საქართველოს იოგას ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პრეზიდენტი.
  • 2010 წელს დააფუძნა საქართველოში იოგას პირველი ცენტრი - „იოგას სახლი“, რომელსაც დღეს რამდენიმე ფილიალი აქვს.
  • ამზადებს ინსტრუქტორებს, რომლებიც მუშაობენ როგორც „იოგას სახლში“, ისე საქართველოში არსებულ სხვა ცენტრებში.
  • 2020 წელს დაიწყო ინსტრუქტორების ერთიანი მომზადების ახალი კურსი, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტთან და მოიცავს 12 დისციპლინას: ასანა, პრანაიამა, მედიტაცია, ანატომია, ფიზიოლოგია, ბიომექანიკა, ისტორია, ეთიკა, ფილოსოფია, მეთოდოლოგია.
  • თარგმანების ავტორი: იოგასუტრა, ჰათჰაიოგაპრადიპიკა, იოგა-მალა, იოგა-ანატომია.
   
  კურსის რეზერვაცია (300 ლარი)

  კურსი გაიარა 72-მა ადამიანმა

  კურსდამთავრებულთა გამოხმაურება

  ირინა ქომეთიანი იოგას სახლის კარი პირველად 6 წლის წინ შევაღე და მიხარია, რომ როგორც იტყვიან, სწორ დროს სწორ ადგილას აღმოვჩნდი. თავდაპირველად ჩემი მიზანი ფიზიკური მდგომარეობის (ხერხემლის ტკივილი) გაუმჯობესება იყო, თანდათანობით კი, არა მხოლოდ სხეულმა, შინაგანმა სამყარომაც განიცადა სრული ტრანსფორმაცია. იოგას გაკვეთილს საკუთარ თავთან და შესაბამისად, მთელ სამყაროსთან ჰარმონიულად მყოფი ვტოვებდი. იოგა ბევრად მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე ასანების შესრულება და სუნთქვითი ვარჯიშები. გადავწყვიტე, უფრო საფუძვლიანად შემესწავლა და დიდი მადლობა გიორგის, რომ მომცა ამის საშუალება❤️ გიორგის საავტორო კურსი არის ზუსტად ის, რასაც ვეძებდი - პროფესიონალის მიერ მეთოდოლოგიურად შედგენილი თეორიული და პრაქტიკული პროგრამა, წლების გამოცდილებით გაჯერებული. ბედნიერი ვარ, რომ თამამად შევძლებ გავუზიარო სხვებს აქ მიღებული ცოდნა. სწავლების პროცესი და გარემოც არაჩვეულებრივია, საინტერესოსთან ერთად ლაღი და ხალასი. “იოგას სახლი” - სახლი ხომ ადამიანისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, სიმშვიდე, სიმყუდროვე, სითბო, ნავსაყუდელი. აი, სწორედ ასეთი სახლური გარემო სუფევს აქ ❤️
  ელენე ნაჭყებია იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსი იყო ჩემთვის საოცარი გამოცდილება. მიუხედავად იმისა, რომ მესამე წელია იოგას სახლის აქტიური პრაქტიკოსი ვარ, უამრავი ახალი ვისწავლე და გაეცა პასუხი იმ კითხვებს, რასაც ველოდი და რასაც არ ველოდი. გიორგიმ დეტალურად გაგვაცნო თითოეული ასანა, მათ შიგნით ანატომია, იოგას ისტორია, ეთიკა და ფილოსოფია მის გარშემო. ამ პერიოდში მედიტირებით, სუნთქვითი ვარჯიშებით, მანტრებით, სრულებით სხვანაირად გავიაზრე და შევიგრძენი იოგას არსი. ამავდროულად საგრძნობლად დაიხვეწა ჩემი პრაქტიკული მხარეც. აღსანიშნავია კურსის ასეთი ინფორმატიული ხასიათის გარდა, რამდენად მრავალფეროვანი და სახალისო იყო უკლებლივ ყოველი დღე. საუცხოოდ თბილი და მეგობრული გარემო შეიქმნა, აქ გავიცანი ჩემთვის უკვე ძალიან ძვირფასი ადამიანები. ეს კურსი იდეალურია ნებისმიერისთვის, ვისაც უბრალოდ აინტერესებს იოგა, დარწმუნებული ვარ თქვენც ისევე გაგიჭირდებათ ბოლოს დამშვიდობება, როგორც ჩვენი ჯგუფის თითოეულ წევრს !
  ირაკლი კვარაცხელია დღეს ბოლო დღეა იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსის. ისეთი განცდა მაქვს თითქოს ორთვიანი მოგზაურობიდან ვბრუნდები. ჩვენ ყოველდღე ვიკრიბებოდით და ვასრულებდით პრანაიამას, მედიტაციას, ასანებს. მე ჩემს თანამგზავრებთან ერთად ვიძრომიალე სულის, გონების ისეთ ადგილებში სადაც არცერთი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ჩვენ გვყავდა ძალიან კარგი წინამძღოლი, რომელმაც თანმიმდევრულად და ფრთხილად გვატარა მის მიერ გაკვალულ გზებზე. მადლობა, გიორგი, ეს მოგზაურობა დაუვიწყარი იქნება ჩემთვის. ანა, ანასტასია, გოგა, ელენე, ვერა, ირა, მარი, მარიამ, მარიამ, ნინო, ნინო, რუსა ძალიან მიყვარხართ.
  ანასტასია მჟავია საქართფველოს იოგას ფედერაციის შესახებ დიდი ხანია ვიცი. რამდენიმე წლის წინ ვნახე,რომ ინსტრუქორების მომზადების კურსი ჩატარდა. რამდენიმე კვირის წინ აღმოვაჩინე,რომ ახალი კურსი შედგა და მიუხედავად დატვირთული გრაფიკისა გადავწყვიტე გამევლო. ჩვენი ინსტრუქტორი და მასწავლებელი გიორგი უმაღლეს დონეზე გვაწვდის მასალას, გვიხსნის ასანებს და დეტალურ ინფორმაციას გვაძლევს.ის მისტიკა და ამოუცნობი რამ,რაც იოგას თავს ახვევია ნათელი ხდება გიორგის კურსის თეორიული ნაწილით. დამოუკიდებელ პრაქტიკოსი ვარ,მაგრამ ზოგჯერ ვერ ვხვდები ასანის სიზუსტეს. იოგას სახლში ჩემს შეკითხვებს დაუსმელად გაეცა პასუხები. კომპეტენტური მასწავლებლის დახმარებით უფრო მარტივად შემიძლია მივაღწიო მიზანს. მეგობრული გარემო, რომელიც სტუდიაშია,ყოველთვის კარგ განწყობას ქმნის. უნდა აღვნიშნო ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული სტუდენტისადმი.
  თამილა კულუმბეგოვი ორი წელი ველოდი იოგას სასერთიფიკატო კურსის გახსნას... ასე ჰქვია კურსს,რომელიც გაძლევს სიცოცხლის,ხალისის,ტკბობის,შეცნობის სერთიფიკატს;🕉 გიორგი აღმოჩნდა მასწავლებელი,მთელი თავისი არსით! ბედნიერებაა მოგეცეს შესაძლებლობა იცნობდე ერთ-ერთ იმ ადამინათაგანს,რომელთა ხათრით ეს სამყარო აგრძელებს არსებობას... 💜💜💜 ი ო გ ა ცვლის საუკეთესო ვერსიამდე🌈
  ნინო ბარბაქაძე თითქმის 2 წელი ველოდებოდი იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსში მონაწილეობის მიღების შესაძლებობას. ბედნიერი ვარ, რომ გავხდი პროგრამის მონაწილე. ამ შესაძლებლობისთვის დიდი მადლობა იოგას სახლს და გიორგი ბერძენიშვილს.გიორგისგან და იოგასგან მხოლოდ საინტერესოს და სასარგებლოს ველოდები, მაგრამ კურსის შინაარსმა გადააჭარბა სასიამოვნო მოლოდინს. ეს არის ძალიან გონივრულად, თანმიმდევრულად, პროფესიონალურად და რაც მთავარია სტუდენტისთვის გასაგებად და საინტერესოდ შედგენილი პროგრამა.ყოველი ლექციის შემდეგ ხდება უკეთესი გააზრება იოგას არსის, თითოეული ასანის და საკუთარი თავის, მეტი ენერგია და სურვილი უფრო მეტის შესაცნობად, მეტი უნარი საკუთარი თავის და სხვების განვითარების ხელშეწყობისთვის. ,,იოგას სახლი" ნამდვილად მოიცავს თავის თავში სახლის და შინაურული გარემოს შინაარსს. არასტრესული გარემო, პროფესიონალი მენტორი და საინტერესო, ერუდირებული და მეგობრული კურსელების გარემოცვა
  მარიამ ხელაძე 200 საათი, 70 დღე, 12000 წუთი და უსასრულო ძიება ჩვენ ვეძებდით საყრდენებს საკუთარ სხეულში და გონებაში, ვეძებდით საკუთარ თავებს სხვადასხვა ასანებში და ერთმანეთის გამოცდილებებში, ვეძებდით სუნთქვას ჩვენში და ბგერებს ჩვენს გარშემო, ვეძებდით საერთო სივრცეს, ინდივიდუალურ ხმას, აზრს და შეფასებას, ვეძებდით ძვლებს, კუნთებს, სახსრებს, სივრცეებს მათ შორის :) ვეძებდით იდეებს, სასრულს და უსასრულოს, მცდარს და უფრო მცდარს, მაკრო და მიკრო ელემენტებს... :) და ამ უწყვეტ ტალღაში ყველამ ვიპოვეთ ის რასაც ვეძებდით, და ეს რაღაც ყველასთვის განსხვავებული და მსგავსია თანადროულად ეს წინააღმდეგობებია, რომლებსაც მოვხსნით. ყველას წარმატებას გისურვებთ, არასდროს დამავიწყდებით! Giorgi Berdzenishvili ❤️
  მარიამ გამყრელიძე ცხოვრებაში არის რაღაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი "წერტილები", რომელიც Შემდეგ სხივის სათავედ გადაიქცევა და თავისი მასშტაბურობით მთელს ცხოვრებას გასდევს.. მგონია ასეთი მნიშვნელოვანი "წერტილია" იოგას ინსტრუქტორთა კურსის დაწყება.. ეს კურსი ასეთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს უმეტესად იმის წყალობით, რომ ძალიან კომპლექსურია და თითქმის არ რჩება არც ერთი დეტალი, რომელსაც არ Შეეხება, ეს კომპლექსურობა კი სწორედ Შესაძლებლობების სრულქმნის საწინდარია.. ამ ადგილას, კიდევ ერთხელ აღმოვაჩინე ის, რაც ისედაც მჯეროდა და ვიცოდი, მაგრამ ამ კურსის Შემდეგ უკვე მყარად დარწმუნებული ვარ💙 მიყვარს ყველა ადამიანი, რომელიც ამ კურსს ქმნის და თუ თავიდან Ჩემი მოტივაცია იოგის საფუძვლიანი ათვისება იყო პირადი მოტივებისთვის, ახლა სურვილიც კი გამიჩნდა ეს უზღვავი პოზიტივი სხვა ხალხსაც გავუზიარო😇 იოგას მთავარი წესია "არასოდეს გაჩერდე იქ, სადაც სუნთქვა არ Შეგიძლია", „იოგას სახლი“ კი ის ადგილია, სადაც სუნთქვაში მუდამ ხელს გიწყობენ, პირდაპირი და გადატანითი მნისვნელობით ❤🧡💛💚💙 თქვენს თავს უკეთეს საჩუქარს ნამდვილად ვერ გაუკეთებთ 💙
  ნინო გიგუაშვილი არ შეიძლება იოგაზე დადიოდე და ვერ ხედავდე განსხვავებას იოგამდელ და იოგას შემდეგ ცხოვრებას შორის. ჩემს შემთხვევაშიც გარდამტეხი აღმოჩნდა 1 წლის წინ "იოგას სახლის" შეღებული კარი... ესაა ადგილი განვითარებისთვის, ინსპირაციისთვის, დაუვიწყარი მოგზაურობისთვის შენს ფიზიკურ თუ სულიერ სამყაროში და უბრალოდ კარგად ყოფნისთვის. "იოგას სახლის"მიერ გამოცხადებული იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსი გიორგი ბერძენიშვილის ავტორობით, უნიკალურია თავისი არსით კომპლექსურობით და მრავალმხრივობით არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ თამამად ვიტყვი რომ გლობალურადაც, რამდენადაც ფიზიკური დატვირტვასთან ერთად მოიცავს ფილოსოფიას, ეთიკას,ანატომიას, სუნთქვის ხელოვნებას, კვების საკითხებს, ყველაფერს რაც საბოლოოდ იოგას აქცევს ცნობიერების მართვის მეთოდად, პროცესად რომელიც თავადაა მიზანი. აქ შექმნილი მეგობრული და პროფესიონალური გარემო, ინდივიდუალური მიდგომა და ძალისხმევა თავის გზას პოულობს და გაორმაგებული ენერგიით უბრუნდება მაძიებელს, დიახ, იოგა პირველ რიგში მაძიებლებისთვისაა, იმ ადამიანებისთვის ვისაც სურთ "თავად გახდნენ ცვლილება, რომლის დანახვაც სურთ სამყაროში"
  ანა ნანუაშვილი მეორე წელია რაც იოგას სახლი აღმოვაჩინე და სულ მინდოდა უფრო სიღრმისეულად შემესწავლა ეს სფერო და ჩემი ოცნებაც ახდა, დაიწყო ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსები. მიუხედავად იმისა, რომ გადატვირთული რეჟიმის გამო ხშირად ვერ ვახერხებდი გაკვეთილებზე სიარულს, ყველა გაკვეთილი და ინფორმაცია იდებოდა ონლაინ რაც ჩემთვის ძალიან მოსახერხებელი იყო. უამრავი საჭირო ინფორმაცია მივიღეთ, რომელიც ადეკვატურად, საინტერესოდ და გასაგებად იყო გიორგის მიერ მოწოდებული. არაფერს ვამბობ ჩვენი გიორგის პროფესიონალიზზმე, ყველა მისი ლექცია და პრაქტიკა ძალიან ინფორმატიული და სახალისო იყო. ასევე მინდა გითხრათ ჯგუფის წევრების შესახებ, მიახრია რომ ამ კურსის დახმარებით გავიცანი თითოეული მათგანი <3 აქაც კიდევ ერთხელ დავწერ, რომ ტვინში მაქვს ორი რამ ჩაბეჭდილი😂 1. ვინც იოგას პრაქტიკას მისდევს ყველა კარგია. 2. ხინკლის ჭამა არ ასუქებს. <3 მადლობა ყველაფრისთვის
  თინა რუხაძე ბედნიერი ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა გამევლო იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი. თავდაპირველად იგი მოითხოვდა ბევრ დროს სამუშაო დღის შემდეგ, რაც არ იყო მარტივი. ბოლოს კი როლები შეიცვალა და სამსახური მოითხოვდა დროს იოგას გაკვეთილების წინ :) კურსის მასალები, ფიზიკური და გონებრივი ვარჯიში და ძიებები გადაიქცა მთვარ მამოძრავებელ ძალად და მე ყოველ დღე ველოდი რას გავიგებდი ახლს იოგაზე და პიროვნულ მე-ზე სხვათა გამოცდილებიდან. გიორგის შედგენილი პროგრამა იყო თანმიმდევრული და მრავლისმომცველი. ვისწავლეთ ასანების ანატომიურად განხილვა,პრინციპების პოვნა, რომ ყოველ ახალ ასანაში შევძლოთ სიმყარის და სიმსუბუქის მიღწევა. ძალიან სასიამოვნო იყო ჯგუფის სხვა წევრებთან ურთიერთობა, აზრების გაზიარება, ერთობლივი მსჯელობა და სიხარულის დანახვა მათ სახეზე, როცა რომელიმე ჩვენგანი დაძლევდა ახალ დაბრკოლებას ფიზიკური თუ გონებრივი განვითარების გზაზე. თითქოს უხილავად ხელს ვაშველებდით ერთმანეთს. დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ძალიან მიყვარხართ ♡ დიდი მადლობა გიორგის და იოგას სახლს. საოცარი თავგადასავალი გელით მათ, ვინც მომავალში გაივლით ამ კურსს ♡
  ვერა სხირტლაძე 💫თითქმის ბავშვობიდან ძალიან მაინტერესებდა იოგა, როგორც ცხოვრების სტილი, ყველა ასპექტით... ვოცნებობდი რომ როდისმე მეც იოგი გავხდები. ამ ზაფხულს სრულიად მოულოდნელად მოვხვდი პირდაპირ ინტრუქტორების მომზადების კურსზე, გიორგი ბერძენიშვილთან, და ვარ ეხლა ძალიან ბედნიერი და მოხარული, რომ ასე მოხდა! 💖 თავიდან მეშინოდა, რომ გამოუცდელი ვარ და ჩემთვის იოგა უცხო სამყაროა, მაგრამ ეხლა კურსის შუაში ვართ და დავრწმუნდი, რომ სწორე არჩევანი გავაკეთე. ზუსტად დამწყებისთვის საუკეთესოა ეს კურსი, რადგან დაწვრილებით ვარჩევთ , როგორ სწორედ და ეფექტურად შევასრულოთ ასანები, რომ სასხრები არ დავაზიანოთ და მაქსიმალური სარგებლობა მივიღოთ ვარჯიშის დროს. ძალიან საინტერესო სუნთქვის პრაქტიკა, იოგას ეტიკა და მედიტაციაც.მგონი ზუსტად ასე უნდა დაიწყოს ადამიანმა იოგას შესწავლა,, რადგან ასე უფრო გააზრებულად და სწორედ მიუდგება პრაქტიკასაც. 1 თვეში გავძლიერდი, ენერგია მომემატა და მგონი უფრო მშვიდი გავხდი🧘‍♂️. საოცარი ჯგუპელები მყავს💗🤸‍♀️ და საუკეთესო მასწავლებელი, მცოდნე, პროფესიონალი , კარგი იუმორით 😎🧘‍♂️ ბედნიერი ვარ, რომ მოვხვდი იოგას სახლში, ნამდვილად თბილ , მეგობრულ და საოცარ გარემოში , აქ მოსვლა ყოველთვის მიხარია 💓🙏💓
  გოგა თაბუკაშვილი იოგას ინსტრუქტორთა მოსამზადებელ კურსამდე არ მქონია შეხება იოგასთან, თუმცა ყოველთვის მაინტერესებდა. როცა გავიგე, ამ კურსის შესახებ, იმ წამსვე მივწერე გიორგის და სულ რამდენიმე წუთში გადავწყვიტე რომ ეს ის კურსი იყო, რომელიც მე უნდა გამევლო. რამდენიმე დღის წინ დასრულდა კურსი და დაიწყო ახალი, ძალიან საინტერესო და საკმაოდ გამომწვევი ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში. მოტივაცია, ენერგია, სილაღე, ბალანსი, სიყვარული .... ეს არის რაც მიმაქვს ამ კურსიდან. დიდი მადლობა გიორგი , დღეს კიდევ უფრო მეტს ვეძებ ჩემ შიგნით თუ ჩემ გარეთ, და რაც მთავარი ამ ძიებაში ბედნიერებას ვგრძნობ ყოველ წამში. ❤️
  რუსუდან გოგალაძე ზოგჯერ ცხოვრება ძალზედ ლამაზ სიურპრიზებს გვიმზადებს და ჩვენს ამქვეყნიურ ყოველდღიურობას, განსაკუთრებულ ელფერს და სტიმულს მატებს. 💚✨💚ასე აღმოჩნდა ჩემს შემთხვევაშიც. 💫ოცნებად მქონდა ჩემს ქალაქში, კერძოდ ხაშურში, ყოფილიყო იოგას შემსწავლელი სტუდია. 🧘‍♀️ინსტრუქტორთა ერთიანი კურსის გავლის მეშვეობით, გიორგი ბერძენიშვილის ავტორობით, 🙏არათუ შევძელი დავუფლებოდი იოგას პრაქტიკას,არამედ თავად გავხდი იოგას ინსტრუქტორი და შესაძლებლობა მომეცა ჩემი ცოდნა გავუზიარო სხვებს და თავადაც ვიყო მუდმივ პროცესში. 💚🤸‍♀️🧘‍♀️🕉️✨
  ნანკა ზურაბაშვილი იოგით დაახლოებით სამი წლის წინ დავინტერესდი და ჩემმა ვარჯიშმა მიიღო სისტემატური სახე, თავიდანვე ვამჩნევდი რამდენად კარგი გავლენა ქონდა იოგას ჩემ ცხოვრებაზე, ამიტომ მინდოდა მეტი გამეგო იმ პრაქტიკის შესახებ რასაც ვეუფლებოდი. საქართელოში ერთადერთი კურსია, რომელიც ასე ამომწურავად მოიცავდა ყველა იმ საკითხს რომელიც მაინტერესებდა და მინდოდა შემესწავლა. ძალიან მიხარია, რომ ვიპოვე "იოგა ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი" და გავიარე. მინდა ავღნიშნო, რომ მასალა იყო ძალიან კარგად მოწოდებული და დალაგებული. ეს თემები არ არის მხოლოდ ინსტრუქტორთათვის საჭირო მასალა, არამედ ვფიქრობ ნებისმიერმა პრაქტიკოსმა უნდა იცოდეს, შესაბამისად პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის იყო ძალიან კარგი აღმოჩენა და გადაწყვეტილება. შემდეგ კი როგორც ინსტრუქტორი, საკუთარ თავში დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ ნამდვილად შემიძლია სხვას სწორი ცოდნა გადავცე. "იოგას სახლი" არის ძალიან კარგი ადგილი და დიდი მადლობა მის ყველა წევრს, რომ ეს ორი თვე იყო ასეთი საინტერესო, მრავალფეროვანი და პროდუქტიული.
  მამუკა გაბაიძე იოგათ პირველად ათი წლის წინ დავინტერესდი.დავიწყე წიგნებიდან სწავლა. დავდიოდი იოგას სხვადასხვა სექციაში სავარჯიშოდ,თუმცა მაინც მინდოდა მეტის გაგება. ერთ დღეს ვნახე „იოგას სახლის“ იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი და ბევრი ფიქრის გარეშე დავრეგისტრირდი.. ახლახან დავასრულე ეს კურსი და შემიძლია ვთქვა, რომ მოკლე დროში ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე.კურსი იყო მრავლის მთქმელი და ბევრის მომცემი,გავიარეთ იოგა ანატომია,იოგას ფილოსოფია და ისტორია,შევეხეთ იოგას ისტორიაში მნიშვნელოვან ფაქტებსა და ინფორმაციას იმისთვის რომ გაგვეაზრებინა რა არის იოგა და საიდან მოდის,რა ფილოსოფიის და სიბრძნის მატარებელია. იოგა ანატომიის ცოდნა აუცილებელია ყველა ინსტრუქტორისთვის. ყველა ინსტრუქტორს ვურჩევ ამ კურსის გავლას,ისეთებსაც,ვინც უკვე დიდი ხანია ასწავლის. ვფიქრობ მაინც აღმოაჩენენ სიახლეებს და ამით მათი უნარები უფრო გამდიდრდება . მოკლედ,მოხარული ვარ,რომ ეს კურსი გავიარე და მადლობას ვუხდი„იოგას სახლს“,კურსის ავტორს და ხელმძღვანელს გიორგი ბერძენიშვილს, რომელმაც იოგას ინსტრუქტორთა 200 საათიანი კურსი თავისი თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობებით პროფესიონალურად და საინტერესოდ შეგვასწავლა. „იოგაშ ჩიტტა ვრიტტი ნიროდჰაჰ“-ეს ისე განწყობისთვის..
  ვერონიკა სანამიანი გავიარე ინსტრუქტორთა გადამზადების 200 საათიანი კურსი და ძალიან კმაყოფილი ვარ შედეგებით. დღეს საქართველოში დიდი რაოდენობაა ტრენერების, ცენტრების, თუმცა კომპეტენციის დონე ხშირ შემთხვევაში დაბალია. კურსი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამ სფეროთი დაინტერესებულმა ადამიანმა შეიძინოს არა მხოლოდ ფიზიკური უნარ-ჩვევები, არამედ, ბაზისურ ანატომიურ ცოდნაზე დაყრდნობით შეძლოს სწორად და რაც მთავარია უსაფრთხოდ ავარჯიშოს სხვა ადამიანები, კონცეპტუალურ დონეზე იაზრებდეს რას გულისხმობს ეს აქტივობა მთელი თავისი შემადგენელი ელემენტებით, საიდან მოდის, როგორ მოვიდა აქამდე და აღმოაჩინოს საკუთარი, პერსონალური "იოგის" მნიშვნელობა, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. მადლობა მთელ გუნდს და განსაკუთრებით გიორგი ბერძენიშვილს ამ შთამბეჭდავი მოგზაურობისთვის იოგის სამყაროში! ❤️ ნამასტე 🙏
  მარიამ მინაძე რა მომცა იოგას სახლმა და იოგას ინსტრუქტორთა კურსის გავლამ? "იოგას სახლის" კარის შეღებით გავაღე კარი, რომელმაც მშვენიერების ახალი ბილიკი დამანახა. დავიწყე ჩემი შესაძლებლობების დაფასება,დავიწყე იმის გონივრულად გარჩევა რისი შეცვლა შემიძლია და რისი არა. შედეგად ენერგიებს ფუჭად აღარ ვხარჯავ იმაზე რისი შეცვლის მცდელობაც შედეგს არ გამოიღებს და ვიბრძვი იმის შესაცვლელად, რაც სურვილებიდან გამომდინარე, ხელმეწიფება. ვარჯიშიდან ვარჯიშამდე გრძნობ "მუშა ტკივილს" და ყოველ შემდგომ ვარჯიშზე ამჩნევ,რომ ის რაც შორს გეჩვენებოდა უკვე შენშია პოზის პროგრესული გამოვლინებით ან შინაგანი ბალანსის გაუმჯობესებით❤️. იოგას ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი არის პროფესიონალურად ფორმირებული პროგრამა.დაწყებული ანატომიით,გაგრძელებული იოგას ისტორიით, ფილოსოფიით და ეთიკით. თითოეული განსახილველი საკითხი ერთმანეთზე ღრმა და საინტერესოა, რომლებიც ახალ-ახალ კითხვებს ბადებენ და მუდმივი ძიებისკენ გიბიძგებენ. ჩემი პატივისცემა და მადლიერება მთელ გუნდს❤️!
  გვანცა თოდაძე იოგას მიმართ ინტერესი დაახლოებით 4 წლის წინ გამიჩნდა, ძალიან ბევრ ცენტრში დავდიოდი, თუმცა რაღაც სულ მაკლდა, რაც საშუალებას არ მაძლევდა ჩემი პრაქტიკა სისტემატიური სახის ყოფილოყო. იოგას სახლში მოსვლის შემდეგ ყოველ დღე უფრო და უფრო მიმძაფრდებოდა სურვილი,რომ ღმად ვყოფილიყავი იოგაში, ამის გამო გავიარე ინსტრუქტორთა კურსიც, რომელმაც წარმოუდგენდალ დიდი ცოდნა და გამოცდილება მომცა. დიდი მადლობა გიორგი ბერძენიშვილს, რომელმაც ამხელა ძალისხმევა, შრომა,მოთბინება და რაც მთავარია სიყვარული ჩადო ამ კურსში. ზოგადად იოგას სახლს, რომელიც ჩემი მეორე სახლი გახდა დაასე იქნება სულ 🧚🏽‍♀️ თუ ფიქრობთ, ინსტრუქტორი გახდეთ ან უბრალოდ უფრო ღმად შეისწავლოთ ყველას გირჩევთ ამ კურსის გავლას☺️
  ნინო უკლება იოგას პრაქტიკა პირველად 2012 წელს დავიწყე იოგას სახლში. დაწყების დღიდან მოყოლებული ყველას იგივეს ვურჩევ :) ამ დროის განმავლობაში იმდენად დავინტერესდდი იოგით, რომ ცოდნის გაღრმავების და შემდეგ ამ გამოცდილების გაზიარების მიზნით გავიარე ინსტრუქტორთა კურსიც, რაც საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. მიხარია, რომ არსებობს ასეთი ადგილი, სადაც პროფესიონალი ინსტრუქტორების დახმარებით შესაძლებელია მუდმივად განვითარდე, მიიღო საინტერესო გამოცდილება, მიაღწიო სასურველ შედეგს და ეს ცოდნა შემდეგ სხვასაც გადასცე. ასე რომ: მადლობა სახლს იოგის, დიდი მადლობა გიორგის! <3
  ნინა ლეშჩენკო დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო იოგას სახლს, გიორგი ბერძენიშვილსა და მშვენიერ და ძალიან მაგარ ინსტრუქტორებს ამ იოგას ინსტრუქტორთა კურსისთვის. ეს კურსი დამეხმარა უფრო სიღრმისეულად ჩავწვდომოდი იოგას არსს როგორც ანატომიურ და ფილოსოფიურ, ისე პრაქტიკულ დონეზე. ძალიან მეგობრული და თბილი გარემოა, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ინსტრუქტორებისგან მუდმივად ვიღებდი მოტივაციას და ეს ძალიან მეხმარებოდა. წარმატებას ვუსურვებ ყველა კურსდამთავრებულს და ასევე მათ ვინც მომავალში გაივლის მას. იოგა საკუთარი თავისა და სხეულის გაცნობისა და გაცნობიერების კიდევ ერთი უმაგრესი გზაა.
  ნატო ჭაბუკიანი "იოგას სახლი"ჩემთვის ასოცირდება ადგილთან, სადაც სუფევს სიმშვიდე და ჰარმონიული გარემო.აკადემიაში ჩადებული გიორგი ბერძენიშვილის შრომა იოგა თეორიასა და პრაქტიკაში აისახა როგორც ჩემზე,ასევე თითოეული მოსწავლის ცოდნასა და განვითარებაზე.მადლობა რომ არსებობთ😍😍
  მარიკა გაბელია . იოგას ინსტრუქტორთა აკადემია ის ადგილია სადაც ბევრი სხვადასხვა წყაროდან მიღებული მითი ინგრევა იოგას შესახებ და იოგას არსის ჭეშმარიტებას იგებ, გიორგის ლექციების დასრულების შემდეგ შეგრძნება მქონდა, რომ რამდენიმე წიგნი ერთდროულად წავიკითხე ვიმოგზაურე იმ დროში და თითქოს ხელით შევეხე იმ დროს და ადამიანებს საიდანაც იოგამ დაიდო სათავე, აკადემიამ მომცა ცოდნა და მუხტი რომელიც მიბიძგებს მუდმივი განვითარებისკენ, ჩემთვის ეს ცოდნა არის პასუხისმგებლობა როგორც მასწავლებლის ასევე მომავალი მოსწავლეების წინაშე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გიორგის! ვთვლი, რომ იღბლიანი ვარ რადგან მომეცა საშუალება სწორედ თქვენთან მესწავლა. ასევე ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მარიამ ხელაძეს და ნინო მეტრეველს საინტერესო და შთამაგონებელი პრაქტიკებისთვის, გამხნევებისთვის, გამოცდილების გაზიარებისთვის. მათი ენერგეტიკა და დამოკიდებულება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გზაზე 💕🙏 წარმატებებს გისურვებთ 💕
  მაკა თავაძე მახარებს ის ფაქტი,რომ სწორ ადგილას მოვხვდი და დიდი მადლობა ამისთვის! გავიარე იოგას ინსტრუქტორთა ძალიან საინტერესო კურსი.ხშირად ვიმეორემ ამას, რომ ეს დასასრულს არ ნიშნავს,სწორედ ეს პროცესი მომწონს იოგაში, უწყვეტი, მუდმივი განვითარება, როგორც ფიზიკური, ასევე სულიერი მდგომარეობისა.იოგამ შემმატა თავდაჯერებულობა, დისციპლინა, ვიგრძენი და აღმოვაჩინე საკუთარი სხეული უფრო უკეთ, ვიდრე აქამდე ვიცნობდი მას.მთელი გულით მინდა წარმატება გისურვოთ.
  ხათუნა კალანდარიშვილი ისევ მადლობით მინდა დავიწყო ჩემი გამოხმაურება, ჩემთვის ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსის გავლა ერთგვარი გამოწვევა იყო და რომ არ ყოფილიყო იოგა - სახლის ერთიანი გუნდი , თავისი კვალიფიციური ტრენერებითა და მასწავლებლებით , ალბათ თავს ვერ გავართმევდი, სწავლების პერიოდში გავეცანი საინტერესო, მრავალფეროვან მასალას, თეორიას ვუხამებდით პრაქტიკას, ამან მეტი თავდაჯერებულობა შემმატა, შევაბიჯე იოგას საოცარ სამყაროში, მეტი მონდომებით, სიყვარულით და გულმოდგინებით. მადლობა საოცარ გოგო- ბიჭებს ვისთანაც ურთიერთობა მომიწია ამ კურსის გავლისას, მადლობა გიორგი ბერძენიშვილს, ჩვენს მენტორს, მისი ცოდნის გაზიარებისათვის, სიღრმისთვის, სილაღისთვის, რომლის დამოკიდებულება იოგისადმი, ადამიანებისადმი, განგაწყობს და კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას გმატებს, მადლობა ჩემს უშუალო ტრენერს, მარიამ ხელაძეს, რომელიც ბოლომდე სოლიდარული იყო, მისი ადამიანური დამოკიდებულებისთვის, სითბოსთვის და მოთმინებისთვის, ჩემზე მორგებული პროგრამისთვის, გმადლობთ ადამიანებო !
  ლანა ხავთასი Ჩემთვის იოგა არის მიზანი, როგორ გავხდე უკეთესი, მივიღო ახალი გამოწვევები, შევეჭიდო ცხოვრებისულ პრობლემებს მშვიდად, არ დავკარგო ბალანსი, არ დავნებდე, გავიცნო ჩემი სხეულის კუნთი, უჯრედი, სახსარი (Რაც მარტივი ჩემთვის არ აღმოჩდა), ვეცადო მათი დაფასება, შეყვარება! Ეს არის კურსი, რომელიც ცხოვრების ბოლომდე გრძელდება, დარწმუნებული ვარ ყველაფერი საინტერესო წინ მაქვს! Თუ არასასურველს მოვიშორებთ, ოთახი სასურველისთვის განთავისუფლდება ❤ მადლობა იოგას სახლის მთელ გუნდს და განსაკუთრებული მადლობა გიორგი ბერძენიშვის ცოდნის გაზიარებისთვის!
  ნინო ბაქრაძე იოგის ინსტრუქტორთა აკადემიაში ვისწავლე ბევრი რამ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკუთარი თავისთვის მეტი დროის გამონახვა და ახალი შანსის მიცემაა. ეს სამი თვე სულაც არ იყო მარტივი, ბევრი გამოწვევა დავძლიე ამ კურსის მეშვეობით და მიხარია, რომ ეს დღეები იყო ჩემს ცხოვრებაში. გიორგი ბერძენიშვილს მადლობა იმისთვის, რაც გვასწავლა. თეორიული საფუძვლების ცოდნა მეხმარება გაცნობიერებულად და გააზრებულად გავაკეთო ასანები, მეტად კონცენტრირებული ვიყო. თან ყველა აღნიშნავს, რომ ამ მოკლე დროში ჩემმა სხეულმა ფორმა იცვალა. მოკლედ, კარგი და სასარგებლო თავგადასავალი გამოვიდა იოგას სახლში.
  ნინო თურმანიძე-ბერიძე ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარი ჯანმრთელობაა,ამიტომაც ავირჩიე იოგა და უკვე წლებია ჩემი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია.უამრავ პრობლემის,მათ შირის ხერხემლის მწვავე პრობლემებს იოგათი გავუმკავდი.ვიპოვე სულიერი სიმშვიდე და ფიზიკური ბალანსი.ასევე შევძელი ჩემი გამოცდილება სხვებსაც გავუზიარო🧘🧘

  © 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია