იზა ვაშაკიძე
გამოცდილება: 3753 ჩატარებული გაკვეთილი
კვალიფიკაცია:

პერსონალური გაკვეთილი© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია