იზა ვაშაკიძე
გამოცდილება: 4476 ჩატარებული გაკვეთილი
კვალიფიკაცია:

პერსონალური გაკვეთილი© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია