ნინო მეტრეველი
გამოცდილება: 2661 ჩატარებული გაკვეთილი
კვალიფიკაცია: იოგას ფედერაციის აკადემია - 200 საათიანი ინსტრუქტორთა კურსი (ვრცლად)

პერსონალური გაკვეთილი

© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია