პრაქტიკა

უჯჯაი სუნთქვა (ujjai) — როგორ უნდა ვისუნთქოთ იოგას პრაქტიკისას?!

27 ოქტომბერი, 2014
გიორგი ბერძენიშვილი

1

© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია