ჯანმრთელობა

ონლაინ გაკვეთილები

ზოგიერთი იოგური კონცეფცია (პრანა, აპანა, სთჰირა, სუკჰა)

5 ნოემბერი, 2018
გიორგი ბერძენიშვილი


© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია