პრაქტიკა

საყრდენი წერტილი თავზე დგომის დროს (შირშასანა)

20 ივნისი, 2017
გიორგი ბერძენიშვილი

1

© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია