პრაქტიკა

ონლაინ გაკვეთილები

4 პირობა იოგას პრაქტიკისას. როგორ პირობებშია სასურველი იოგას პრაქტიკა?!

23 დეკემბერი, 2014




გიორგი ბერძენიშვილი


© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია