პრაქტიკა

4 პირობა იოგას პრაქტიკისას. როგორ პირობებშია სასურველი იოგას პრაქტიკა?!

23 დეკემბერი, 2014
გიორგი ბერძენიშვილი

1

© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია