Facebook
Instagram
Youtube

ჯანმრთელობა

სპორტული აქტივობების კალკულატორი

4 იანვარი, 2011


იმისთვის, რომ გაიგოთ რამდენ კალორიას ვხარჯავთ სხვადასხა სახის აქტივობისას, საჭიროა შევიყვანოთ თქვენი წონა, აქტივობის ხანგრძლივობა და სახეობა:
თქვენ ხარჯავთ: 0 კალორიას!© 2016 საქართველოს იოგას ფედერაცია